Karu arvio suomalaisista miehistä: "Irtisanoutuvat sen sijaan, että ottaisivat käyttöön älypuhelimen"

Digitalisaatio uhkaa viedä yhä useamman keski-ikäisen miehen työttömäksi, koska uusien asioiden omaksuminen on vaikeaa. Marko Kauko

Crista Lassfolk-Feodoroff

Yhteiskunnan digiloikka tuottaa myös väliinputoajia. Yleisimmin esitetään huoli ikäihmisten osaamisesta, kun yhä useampi palvelu sähköistyy.

Toinen keskusteluun nouseva ryhmä ovat lapset ja nuoret, joiden opinnot kärsivät, jos perheellä ei ole varaa tarvittaviin vempaimiin.

Vähemmälle huomiolle ovat jääneet työssäkäyvät keski-ikäiset miehet, joille työn murros, uuden teknologian haltuunotto ja uusien asioiden omaksuminen, osoittautuvat vaikeaksi.

Heidän auttamisekseen on aloitettu Feeniks-hanke, jonka tehtävänä on tukea digitalisaation takia työttömäksi jääneitä sekä työttömyysuhan alaisia 40–55 -vuotiaita miehiä.

– Keskusteluissa työnantajien kanssa ilmiöon noussut hyvin selvästi näkyviin. Jotkut kertovat asentajista, jotka irtisanoutuvat sen sijaan, että ottaisivat käyttöön älypuhelimen, hankepäällikkö Miikka Vuorinen kertoo.

– Toiset kertovat taksikuskeista, jotka ovat joutuneet lopettamaan, koska uusien ohjelmistojen käyttöön ottaminen on ollut liian haastavaa.

Lisäksi vastaan on tullut esimerkiksi myyjiä, joille sosiaalinen media on vieras maailma. Siitä muodostuu ongelma, kun myyntityössä tarvitaan digimarkkinointia. On myös asiantuntijatehtävissä työskennelleitä miehiä, joiden osaaminen ei ulotu teknologian muassaan tuomiin uudistuksiin.

Oma joukkonsa ovat miehet, jotka haluavat vaihtaa alaa. Heille tulee yllätyksenä se, että uusinta teknologiaa käytetään myös perinteisillä aloilla.

– Saatetaan vaikkapa ajatella, että sen kun menee rakennushommiin. Mutta ei sinnekään enää niin vain mennä, Vuorinen sanoo.

– Uutta osaamista tarvitaan nykyään vähän kaikkialla ja osaamistaan pitäisi jokaisen pystyä päivittämään jatkuvasti.

Miikka Vuorinen kertoo, kuinka Etlan arvioiden pohjalta voidaan päätellä, että 2018-2020 yli tuhat kohderyhmään kuuluvaa voi menettää työpaikkansa.

Vuorisen kokemuksen mukaan keski-ikäisille miehille on ominaista se, että tukitoimiin tartutaan helpommin, jos ne ovat miehille räätälöityjä.

– Se on ihan tutkittu juttu, että miehet osallistuvat ja sitoutuvat paremmin, jos kyseessä on miehille suunnattu toiminta, Vuorinen sanoo.

– Sellainen on kuitenkin selvästi aliedustettuna.

Feeniks-hankkeessa digiloikasta pudonneista miehistä otetaan koppia. Heistä koulutetaan mentoreita, jotka lähetetään takaisin kohderyhmän luokse harrastusporukoiden ja miesvaltaisten työyhteisöjen kautta.

Feeniks-hanke alkoi 2019 vuoden tammikuussa ja jatkuu vuoden 2021 vuoden loppuun asti.

– Olemme myös juuri kouluttamassa uutta mentorien joukkoa ja seuraavat koulutetaan alkuvuodesta, Vuorinen kertoo.

– Elinikäisen oppimisen, työn murroksen ja syrjäytymisen haasteet pitää pystyä ratkaisemaan uusilla ja yksinkertaisilla tavoilla

Apua yli 40-vuotiaille

Sosped-säätiön uudessa Feeniks-hankkeessa kehitetään tukimalli 40–54-vuotiaille miehille, joiden elämäntilanne saattaa yllättävän työttömyyden vuoksi kriisiytyä. Työttömyyden syynä on useimmiten digitalisaatio.

Hankkeessa mahdollistetaan osallisuutta ja toimijuutta esimerkiksi vertaisuuden ja kokemusasiantuntijuuden kautta.

Feeniks-hanke on osaamisen vahvistamista, verkostoitumista ja uudenlaista osallisuutta 40–54-vuotiaille miehille.

Lisätietoa: https://feenikshanke.fi/

Aiheeseen liittyvää

  1. Tutkijat huolissaan digipakolaisten määrän kasvusta Suomessa – "Tämä on hyvin kipeä asia" 20.8.2019 7:25
  2. Nuoret eivät ole pelkästään teknologiamyönteisiä diginatiiveja – teknologian ei toivota korvaavan ihmisten välistä vuorovaikutusta 12.7.2019 10:35
  3. Opettajilta täystyrmäys digi- ja ilmiöoppimiselle – Yle: "Emme ole viihdetyöntekijöitä" 21.1.2019 9:15

Kommentoi

Palvelut