Geokohteet tarinoiksi – Saimaan historiaa kootaan videoiksi, animaatioiksi ja jopa lauluksi

Etelä-Karjalan geokohteita tarinallistetaan Saimaa Geoparkin ja Rural Explorer -hankkeen toimesta.

Rural Explorer on Humanistisen ammattikorkeakoulun ja LAB-ammattikorkeakoulun yh-teishanke, joka kokoaa Kaakkois-Suomen matkailuyritysten käyttöön alueen historiaan ja nykypäivään liittyviä tarinoita ja paikkatietoa.

Geologi Aimo Kejonen on kerännyt hanketta varten Geoparkin alueeseen liittyviä tarinoita. Lisäksi tarinamateriaaleja on kerätty arkistoista, haastatteluin sekä aikaisemmista julkaisuista.

Humakin lehtori Pekka Vartiainen on kirjoittanut kerätyt aineistot tekstimuotoisiksi kertomuksiksi. Niistä puolestaan on jalostettu eri tekijöiden toteuttamia videoteoksia, animaatioita, piirroksia, valokuvia ja jopa laulu.

Viimeisin esimerkki yhteistyöstä on viisiminuuttinen asiantuntijatietoa ja tarinaa yhdistelevä video Kuurmanpohja-Saarenojan kivikautisesta asuinpaikasta.

Saimaan asuttaminen alkoi alueelta noin 11 000 vuotta sitten.

– Kuurmanpohja-Saarenojalla on paljon potentiaalia myös matkailulliseksi kohteeksi. Muinaiset asuintavat ja esihistoria kiinnostavat ihmisiä, mutta paikan päällä kohteen erikoislaatuisuus ei oikein avaudu. Videon kautta kohde syttyy katsojalle syvemmin, Geoparkin toiminnanjohtaja Heli Rautanen sanoo yhdistyksen tiedotteessa.

Yhdistys kertoo, että hankkeen tuotokset ovat myös paikallisten yritysten saatavilla. Kaikki Rural Explorerin tuottamat materiaalit tulevat olemaan saatavilla myös englanninkielisinä.

Geoparkin toiveena on, että alueen yrittäjät hyödyntäisivät tarinoita tarjotessaan ohjelmapalveluita asukkaille ja matkailijoille.

Lisäksi omatoimiretkeilijät ja matkailijat voivat yhdistyksen mukaan saada inspiraatiota kotiseutumatkailuun sekä alueen tutkimiseen.

Kaakkois-Suomen alueella toimivan yhteishankkeen Etelä-Karjalaa koskevat tuotokset ovat saatavilla Saimaa Geoparkin nettisivuilla, kansainvälisen luontomatkailualusta Outdoor Activen sivuilla sekä Rural Explorer -hankkeen somekanavilla.

Hankkeen aineistot julkaistaan keväällä 2020 sekä painetussa että sähköisessä muodossa. Rautanen pitää merkittävänä sitä, että projekti on tuonut yhteen niin hankkeet, toimijat kuin yrityksetkin.

– Tässä on ollut monella tasolla yhteistyötä.

Rural Explorer -hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

Saimaa Geopark

Geoparkien tavoitteena on alueiden kestävä taloudellinen kehittäminen geoturismin avulla.

Lisää alueen asukkaiden kotiseudun tuntemusta ja arvostusta tuomalla geologisen perinnön osaksi paikallisyhteisöjen elämää.

Geoparkit eivät ole suojelualueita.

Jokainen geopark on osa kansainvälistä Geopark-verkostoa. Sen kautta alueen geologinen perintö ja paikalliset palvelut saavat kansainvälisen näkyvyyden.

Lisää aiheesta

Lue lisää aiheesta

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut