Kivijärvellä, Salpalinjalla ja Väliväylällä alkaa tapahtua kahdessa matkailuhankkeessa

Luumäen kunnan hallinnoimien matkailua tukevien hankkeiden eteneminen alkaa näkyä vähälumisen talven takia jo pian maastossa niin Kivijärvellä kuin muuallakin ympäristössä. Projekteja on kaksi.

Itsenäisyydentie maalla ja vesillä-hanke on yhteinen Lemin kunnan kanssa. Salpalinja ja Väliväylä-hanketta tehdään yhteistyössä Lappeenrannan ja Lemin kanssa.

Itsenäisyydentie-hankkeen venereitin merkintä Kivijärvellä alkaa mahdollisesti jo maaliskuussa, mikäli jäätilanne tämän sallii.

Ensimmäiseksi merkitään väylät turvalaitteilla ja tehdään siltojen merkinnät. Syys-lokakuun aikana ohjelmassa on kivien ampumiset sekä pienehköt ruoppaukset. Myöhemmin kesällä alkaa venelaiturin teko Kotkaniemeen ja veneenlaskuluiskan teko Hoviniemeen.

Työt saattavat aiheuttaa haittaa veneilijöille. Työskentelyalueella onkin syytä noudattaa varovaisuutta.

Itsenäisyydentien maastoon tehdään uudet kohdetaulut kesäksi 2020. Uusia kohteita on tulossa Taavetin pohjois- ja länsipuolelle. Myös tiestä kertovat verkkosivut päivitetään.

Salpalinjan ja Väliväylän kehittäminen virkistys- ja matkailukäyttöön -hankkeessa jatketaan maastotöitä. Väliväylä melottiin läpi viime kesänä, jolloin kartoitettiin olemassa olevien rakenteiden ja taukopaikkojen kunto sekä mahdolliset nähtävyyskohteet. Huhtikuussa alkaa rakennesuunnitelmien teko.

Talven aikana on päivitetty vuonna 2014 tehtyjä Salpapolun pyöräilyreittisuunnitelmia. Toinen reiteistä kulkee Ylämaan puolelta Askolaan ja toinen kiertää Kivijärven. Ehdotettuja kohteita on Luumäen, Lemin ja Lappeenrannan puolella.

Hankkeessa hyödynnetään olemassa olevia Luumäen Itsenäisyydentien, Rutolan kyläpolun ja Lemin Itsenäisyyden polun kohteita. Rutolassa on lisäksi alkamassa ylivientilaitoksen turvaamissuunnitelman teko.

Rutolassa kohtaavat sekä Salpalinja että Väliväylän melontareitti. Tällä kohtaa Mikkelintien alla olevalla kannaksella on lisäksi kolmantena tekijänä uittoon liittyvä Rutolan ylivientilaitos, jonka kautta tukit nostettiin ylempään vesistöön Kärjenlampeen ja siitä eteenpäin Jängyn kautta Kivijärveen.

Ylivientilaitoksen rakennus ja sen vieressä oleva muuntaja ovat huonossa kunnossa, ja alun perin hankesuunnitelmassa olevan kunnostussuunnitelman sijaan on päädytty tekemään turvaamis/turvallisuussuunnitelma, jonka avulla voidaan estää rakenteiden enempi rappeutuminen ja taata kävijöiden turvallisuus.

– Kohteen on tarkoitus säilyttää urbaani teollisen rappion luonne. Paikka on lisäksi valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, joten suunnittelussa on otettava historialliset seikat huomioon. Suunnitelman on tarkoitus valmistua syksyksi, kertoo projektityöntekijä Elina Lyijynen

– Odotettavissa on, että kun Väliväylän reitille saadaan uusia rakenteita ja Salpareitit tehtyä, niin kävijöiden määrä paikalla lisääntyy ja niin ylivientilaitokselle suunniteltavat turvaamistoimet ovat tällöin erittäin tarpeellisia, Lyijynen jatkaa.

Kevään ja alkukesän aikana Väliväylän ja Salpalinjan reitille osuvien maanomistajien kanssa sovitaan kohteiden käytöstä ja tulevista suunnitelmista. He ovat merkittävässä roolissa, koska muun muassa Salpalinjan kohteet on luovutettu maanomistajille vuonna 2019.

Huhti-toukokuun vaihteessa hanke järjestää Salpalinjan oppaiden ja Miehikkälän Salpalinja-museon kanssa Salpalinjan opaskoulutusta. Kaksipäiväinen koulutus on suunnattu uusille oppaille, matkailuyrittäjille sekä maanomistajille, jotka miettivät omistamiensa kohteiden matkailullista käyttöä.

Koulutus sopii myös kertauskurssina aiemman koulutuksen käynneille. Koulutuksessa saa perustiedot Salpalinjasta ja opastamisesta. Infotilaisuus koulutuksesta pidetään huhtikuun alussa.

Hankkeissa työskentelee osa-aikaisesti projektipäällikkö ja yksi projektityöntekijä.

Lue lisää aiheesta

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut