Kaakkois-Suomen ELY-keskus vaatii tarkennuksia Nuijamaantien varteen suunnitellun purkujätteen käsittelyn ympäristölupahakemukseen

Kuorma-auton ohjaamossa savusi Lopella. Kuvan auto ei liity asiaan. Kuvituskuva. Arkisto/Armi Suojanen

toimitus

Kaakkois-Suomen ELY-keskus esittää aluehallintovirastolle, että Nuijamaantien varteen suunnitellulle jätteiden lajittelu- ja siirtokuormausasemalle ei tulisi myöntää hakemuksen mukaista ympäristölupaa.

MARA-materiaalilla tarkoitetaan jätteitä, joita voidaan hyödyntää maanrakentamisessa. Niiden läjittämiseen tarvitaan asetuksen mukainen lupa ja maarakenteena voi käyttää vain 'puhtaita' rakennusjätteitä.

ELY-keskuksen mukaan nyt toimitetussa ympäristölupahakemuksessa täyttöpaksuudeksi on esitetty paikoin jopa 15 metriä. Aikaisemmin ELY-keskukselta saatu lupa koski noin 1,5 metrin paksuutta. ELY-keskuksen kanta on, ettei kentän rakentamiseksi tarvita esitettyä kerrospaksuutta.

ELY-keskuksen mielestä raja jätteiden hyödyntämisen ja loppusijoittamisen välille tulee häilyväksi, etenkin kun kentän rakentamisen on ilmoitettu kuusi vuotta, eikä purkukohteita ole ennalta tiedossa.

ELY-keskus huomauttaa, että kaavassa alue on varattu seudulliseen matkailuun ja rajaliikenteen kauppaan. Jätteensijoitusta ei voida katsoa kaavassa esitetyksi toiminnaksi, joten ympäristölupahakemuksen mukainen toiminta on keskuksen mukaan oikeusvaikutteisen yleiskaavan vastaista.

ELY-keskuksen mukaan Soskuanjoessa ja Mustajoessa elävä alkuperäinen meritaimenkanta on erittäin arvokas. Taimenen lisääntymisen kannalta ongelma on juuri kiintoaine, jos sitä pääsee Soskuanjokeen suuria määriä.

Perusteluissa mainitaan myös, että hulevedet eivät saa heikentää vastaanottavan vesistön veden laatua tai lisätä virtaamaa alueelta. Rakentamisvaiheessa alueelta voi keskuksen mukaan tulla huomattavaakin kiintoainekuormitusta, joka huuhtoutuu hulevesien mukana lähivesistöihin.

ELY-keskuksen tiedotteessa sanotaan, että Nuijamaalle suunniteltu toiminta synnyttää myös meluhaittaa, kuten murskausääniä, jonka aiheuttamat haitat tulisi huomioida lupaa myönnettäessä.

ELY-keskus perustelee kantaansa sillä, että toiminnot eivät lain mukaan saa aiheuttaa yksin tai yhdessä muiden päästöjen kanssa yleisen viihtyisyyden vähentymistä. Melu on yksi viihtyisyyttä vähentävistä tekijöistä. Melusuojausta ei ole hakemuksessa esitetty länsipuolelle ja toiminta voi vaikeuttaa naapurikiinteistöjen kaavan mukaista toimintaa sekä aiheuttaa niille meluntorjuntatarvetta. Alueella on jo nykyisin tarvetta meluntorjuntaan, johtuen Nuijamaan tien liikenteestä.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu