Kaakkois-Suomen poliisi tarkentaa aselupakäytäntöjä – eniten ongelmia ilmenee kuolinpesien kanssa

Poliisi Kuvituskuva

toimitus

Kaakkois-Suomen poliisi seuraa jatkossa entistä tarkemmin muun muassa ampuma-aselaissa säädettyjen määräaikojen noudattamista. Erilaisia ampuma-aselaissa säädettyjä määräaikoja on runsaasti.

Erilaisten määräaikojen noudattamatta jättäminen on säädetty pääsääntöisesti ampuma-aserikkomukseksi, josta voi seurata sakkoa. Joissakin tapauksissa kyse voi olla myös ampuma-aserikoksesta, joka johtaa sakon ohella myös aseen haltuun ottamiseen tai jopa valtiolle menettämiseen.

Kuolinpesien hallussa olevat aseet

Suurin yksittäinen viikoittain esille tuleva epäkohta on kuolinpesien aseiden hallussapitoon liittyvä kuuden kuukauden määräaika.

Ampuma-aselain mukaan sen, jonka hallussa kuolinpesän omaisuus on, tulee ottaa ampuma-aseet haltuunsa. Hän saa säilyttää aseita kuuden kuukauden ajan, jona aikana aseiden luvittamista ja luovuttamista koskevat toimenpiteet tulee tehdä tai luovuttaa aseet poliisille. Sen sijaan aseiden käyttäminen tai lainaaminen on kiellettyä.

Jos kuolinpesän haltuun jääneitä aseita ei luovuteta poliisille kuuden kuukauden määräajan kuluessa luvanhaltijan kuolemasta, on kyseessä ampuma-aserikos. Kyseistä määräaikaa ei voida poliisin päätöksellä jatkaa. Mainittu teko voi johtaa esimerkiksi sakkoon ja aseiden menettämiseen valtiolle.

Hankkimis- ja hallussapitoluvat

Hankkimis- ja hallussapitolupaa koskevat keskeiset määräajat on hankkimisluvan voimassaoloaika (6 kk), jona aikana luvan mukainen ase tulee hankkia ja esittää poliisille. Hankittu ase tulee esittää 30 vuorokauden kuluessa sen hankkimisesta siitä huolimatta, että hankkimislupa olisi vielä useamman kuukauden voimassa. Määräaikojen noudattamatta jättäminen on ampuma-aserikkomus, josta voi seurata sakkoa. Poliisi ei voi jatkaa laissa säädettyjä määräaikoja.

Hankkimisluvasta poikkeavan aseen ostaminen ja myyminen on säädetty ampuma-aserikokseksi. Samoin ampuma-aserikokseksi katsotaan aseen hallussapito määräaikaisen luvan päätyttyä. Sama koskee hankkimisluvan nojalla hallussa pidettävää asetta hankkimisluvan päätyttyä. Seurauksena voi olla sakkoa ja aseen ottaminen poliisin haltuun. Virheellinen menettely ja rikoksiin syyllistyminen voi johtaa peruuttamisharkintaan myös muiden ampuma-aselaissa säädettyjen lupien osalta.

Poliisilaitos korostaa, että kyseiset määräajat ovat olleet pääsääntöisesti ampuma-aselaissa jo vuodesta 1998. Poliisilaitos lähtee oletuksesta, että aseharrastajat tuntevat harrastustaan koskevan lainsäädännön pääpiirteittäin niin oikeuksineen kuin velvollisuuksineen. Poliisilaitos kehottaa pidättäytymään myös perusteettomien asehakemusten jättämisestä. Jokainen hakemus tulee erikseen pystyä uskottavasti perustelemaan ja jokaiselle haettavalle aseelle tulee löytyä ampuma-aselain mukainen hyväksyttävä käyttötarkoitus. Se, että on saanut aseet perinnöksi, ei automaattisesti tarkoita sitä, että niille myönnetään luvat. Sama koskee tilannetta, jossa kuolinpesä luovuttaa aseet toiselle taholle. Näiden toimenpiteiden kautta luovutuksen saanut taho päättää siitä, mitä aseille tapahtuu, mutta se ei sido lupaviranomaista luvasta päätettäessä. Päätöstä tehtäessä huomioidaan mm. hakijan sopivuus, aseen soveltuminen ilmoitettuun käyttöön, harrastuksen aktiivisuus, näytön uskottavuus sekä hakijan entuudestaan hallussa olevat aseet, jotka soveltuvat ilmoitettuun käyttöön.

Tehokkaat ilma-aseet

Poliisilaitos muistuttaa samalla ennen 1.12.2015 hankittuja tehokkaita ilma-aseita koskevasta siirtymäsäännöksestä, jonka mukaan lupa-asiat tulee hoitaa ajan tasalle vuoden kuluessa mainitusta päivästä. Lisätietoja siirtymäsäännöksen soveltamisesta ja ampuma-aselaissa säädetyistä määräajoista saa poliisilaitoksen lupapalvelupisteistä.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu