Tutkija listaa: Näin koira tekee elämästä paremman

NÄKÖKULMA Vaikka miehille koira on enemmän harrastuskumppani ja naisille ystävä, koira tekee molemmista onnellisempia.

Tekeekö lemmikki elämästä paremman?

Kyllä, useimmiten.

– Jo sana lemmikki kertoo, että on kyse suhteesta, johon liittyy myönteisiä tunteita, lääketieteen tohtori Heimo Langinvainio sanoo.

Onnellisuus ei kuitenkaan synny pelkästä lemmikistä, vaan lemmikin ja omistajan välisestä suhteesta.

– Koirasuhde on kytköksissä koiranpitoon liittyviin tekijöihin, koiranomistajan asenteisiin, elämäntapaan, terveyskäyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin ja onnellisuuteen, Langinvainio listaa.

Jos nämä asiat ovat kunnossa, koira lisää onnellisuutta.

Tämän todistaa myös maaliskuun alussa julkaistu tutkimus koiran vaikutuksesta koiranomistajan hyvinvointiin ja onnellisuuteen.

Tutkimuksessa koiran tuottamien myönteisten ja kielteisten kokemusten pohjalta muodostettiin koirasuhdetta kuvaava pistemäärä, koirasuhdeindeksi.

– Tulokset osoittivat, että koira vaikuttaa myönteisesti etenkin omistajansa elämänhallintaan, emotionaalisuuteen, toiminnallisuuteen ja itsetuntoon. Vain noin kuudesosa vastaajista koki koiran olevan jossain määrin rasittava, Langinvainio tiivistää.

Tulokset osoittivat, että koira vaikuttaa myönteisesti etenkin omistajansa elämänhallintaan, emotionaalisuuteen, toiminnallisuuteen ja itsetuntoon.”

Koiranomistajan onnellisuus ei ole myöskään sukupuolisidonnaista.

Sekä miehillä että naisilla hyvä koirasuhde liittyi suurempaan onnellisuuteen.

Silti naisilla ja miehillä oli usein erilainen suhde koiraan.

– Naisilla on keskimäärin parempi suhde koiraan tunnetasolla. Miehille koira on sen sijaan kumppani, joka tukee harrastustoimintaa, kuten metsästystä. Tutkimukseen osallistuneista miehistä 44,3 prosenttia käytti koiraa metsästykseen, Langinvainio kertoo.

Mutta mikä tutkimustuloksissa yllätti konkaritutkijan?

Myönteisen vaikutuksen voimakkuus sekä sen laaja-alainen yhteys hyvinvointitekijöihin ja onnellisuuteen.

– Koira on laaja-alaisen vaikutuksensa vuoksi kova kilpailija muille lemmikeille. Jossain tilanteessa se voi kilpailla jopa ihmissuhteen kanssa, Langinvainio huomauttaa.

Lemmikin omistamisessa onkin aina kyse nimenomaan vuorovaikutuksesta.

– Kyse on suhteesta, joka laajentaa ja rikastuttaa lemmikinomistajan elämää, ja tuo arjen askareisiin päämäärätietoista mielekkyyttä. Eri asia on sitten se, millaiseksi ja kuinka antoisaksi tuo suhde pääsee muodostumaan, tutkija muistuttaa.

Mikä koiratutkimus?

Hyvää elämää koiran kanssa -tutkimuksessa tarkasteltiin ihmisen ja koiran suhdetta koiranomistajan hyvinvoinnin näkökulmasta.

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat Suomen Kennelliiton jäsenet.

Tiedonkeruu toteutettiin Kennelliiton avoimena nettikyselynä vuoden 2014 lopulla.

Kyselyyn vastasi 9 019 henkilöä. Vastaajista miehiä oli 1242 (14 %) ja naisia 7 777 (86 %). Kennelliiton jäseniä oli vastaajista 95 %.

Vastanneista miehet olivat jossain määrin iäkkäämpiä kuin naiset.

Lääketieteen ja kirurgian tohtori Heimo Langinvainio on työhyvinvoinnin pioneeri Suomessa.

Hän perusti 1980-luvulla Helsingin Diakonissalaitokselle maamme ensimmäisen stressin tutkimus- ja hoitoyksikön.

Hän on toiminut myös Purjehtijaliiton olympiajoukkueen henkisenä valmentajana.

Langinvainio on mukana Kennelliiton Hyvää elämää koiran kanssa -hankkeessa.

Nyt julkaistu ”Hyvää elämää koiran kanssa” -tutkimus on hankkeen toinen, ensimmäinen, ” Koiranomistajuus Suomessa”, julkaistiin vuonna 2014.

Lue lisää aiheesta

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut