Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Nastarengaskielto, sulkuviivat valkoisiksi, pyöräily sallitaan vastavirtaan... – Nämä muutokset kuumentavat tunteita uudessa tieliikennelaissa

Hallituksen esitys uudeksi tieliikennelaiksi poiki lausuntokierrokselta kärkeviä kannanottoja. Tässä viisi konkreettista muutosta, jotka toteutuessaan muuttaisivat autoilijoiden arkea.

1. Polkupyörällä saa ajaa jatkossa vastavirtaan?

Lakiehdotuksen mukaan kielletyn ajosuunnan osoittavan liikennemerkin sivuuttaminen polkupyörällä voitaisiin sallia lisäkilvellä. Käytännössä yksisuuntaista ajorataa voisi tällöin pyöräillä vastavirtaan muuhun liikenteeseen nähden. Ehdotuksen mukaan sääntely edistäisi pyöräilyä.

Autoliitto:

– Tyypillinen onnettomuustilanne yksisuuntaisella ajoradalla aiheutuu, kun pihasta tuleva ajoneuvo ei huomaa väistää tiellä vastakkaiseen suuntaan liikkuvaa, yleensä peruuttavaa ajoneuvoa. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että yksisuuntaisella tiellä odotetaan aina liikenteen kulkevan vain yhteen suuntaan, eikä ”väärään” suuntaan kulkevaa laillista liikennettä ankarasta väistämisvelvollisuudesta huolimatta epähuomiossa tarkkailla lainkaan.

– Polkupyörät ovat vaikeampia havaita erityisesti kadulle peruutettaessa ja niiden valaisinlaitteet ovat usein puutteellisia. Esitetty saantö lisäisi pyöräilijöiden ja autojen välisiä onnettomuuksia.

Liikenneturva:

– Erityisesti tällaisella väylällä olevien liittymien kohdalla ”väärästä” suunnasta tulevien pyöräilijöiden huomiointi kääntyvälle väistämisvelvolliselle auton kuljettajalle on vaikeaa. Usein kadun yksisuuntaisuus perustuu kadun kapeuteen, mikä aiheuttaa sen, että kohtaamistila on rajallinen.”

Liikennevakuutuskeskus:

– Jotta turvallinen vastakkaiseen ajosuuntaan ajaminen olisi mahdollista, tulisi polkupyöräliikenteelle varata erillinen tila ajoradalta. Tila tulisi olla myös selkeästi merkitty.”

2. Sulkuviiva valkoiseksi keltaisen sijasta?

Ajosuunnat erottava sulkuviiva ja varoitusviiva olisivat jatkossa valkoisia nykyisen keltaisen sijaan. Valkoisen värin käyttöönottoa perustellaan parempana heijastuvuutena erityisesti märkänä, minkä lisäksi mainitaan, että yksivärijärjestelmä on jo nyt käytössä lähes kaikissa muissa EU-valtioissa. Yhtä väriä käyttämällä voitaisiin myös alentaa tiemerkintöjen kustannuksia.

Autoliitto:

– Kansainvälinen käytäntö valkoisen maalin käytön suhteen on ymmärrettävä, sillä monissa maissa vain pimeys on ongelma, eikä niissä ole talvisia olosuhteita välttämättä lainkaan tai ainakin ne ovat huomattavasti harvinaisempia kuin meillä. Keltaisen värin käytöstä ei tulisi luopua.

Liikenneturva:

– Suomessa osan vuotta monin paikoin lumi hankaloittaa tiemerkintöjen näkymistä. Keltainen väri erottuu edes hieman paremmin lumen seasta kuin valkoinen väri. Liikenneturva ei kannata keltaisesta väristä luopumista.

Poliisi:

– Suomessa on poikkeukselliset sääolosuhteet verrattuna muuhun Eurooppaan. Tästä johtuen nykyisin käytettävä keltainen väri tulisi edelleen säilyttää esimerkiksi sulkuviivojen päävärinä. Kyseinen väri on helpommin havaittavissa esimerkiksi talviaikaan.

3. Kännykkä käteen liikennevaloissa?

Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaja ei saisi ajon aikana käyttää viestintävälinettä, esimerkiksi matkapuhelinta siten, että pitää sitä kädessään. Sen sijaan ajoneuvon ollessa pysähdyksissä esimerkiksi liikennevalojen aikana käyttö ei enää olisi kiellettyä.

Liikenneturva:

– Liikennevaloihin pysähtyminen on ajossa hetkellinen tilanne, joka nyt tulkittaisiin olevan muuta kuin ajamista. Tilanne kuitenkin edellyttää kuljettajalta koko ajan tarkkaavaisuutta. Sen lisäksi, että kuljettajan tulee seurata, milloin liikennevalo vaihtuu jälleen vihreäksi, tulee seurata, että liikkeelle lähtiessä edessä oleva suojatie on varmasti tyhjentynyt jalankulkijoista ja pyöräilijöistä ja liikkeellelähtö voi tapahtua turvallisesti.

– Erityisesti suojattomien tienkäyttäjien turvallisuuden kannalta on kyseenalaista, että edes perustelutekstissä annetaan ”lupa” huomion kiinnittämiseen liikenteen seuraamisen sijasta viestintävälineisiin.

Poliisi:

– Viestivälineen käyttö ilman kuulokkeita tai handsfreelaitetta pitäisi olla myös silloin kiellettyä, kun ajoneuvo on pysähtyneenä liikennevaloissa, koska kuljettajan huomio siirtyy silloin pois liikenteenohjauslaitteen toiminnasta, mikä käytännössä hidastaa liikkeellelähtöä opastimen vaihtuessa vihreäksi.”

4. Kevytperäkärryllä saa ajaa jatkossa 100 km/h?

Alle 750-kiloisen keskiakseliperävaunun vetonopeus nostettaisiin 100 kilometriin tunnissa nykyisen 80 km/h sijaan.

Nämä ajoneuvoluokkaan O1 kuuluvat perävaunut ovat käytännössä useimmiten jarruttomia kappaletavaran tai kevyehkön veneen kuljettamiseen tarkoitettuja ajoneuvoja.

Uudistus koskisi niin henkilö- kuin pakettiautoillakin vedettäviä kärryjä. Esityksen mukaan muutoksella pyrittäisiin sujuvoittamaan liikennettä sekä vähentämään jononmuodostusta ja ohitustilanteita.

Autoliitto:

– Muutos on hyvä ja kannatettava. Näiden autojen ja peräkärryjen ajo-ominaisuudet ja toiminnallisuus ovat kehittyneet merkittävästi viime vuosina.

Liikenneturva:

– Kevytperävaunullisten yhdistelmien nopeusrajoituksen nostamisessa 80 km/h:sta 100 km/h:iin ei ole otettu huomioon sitä, että kevytperävaunuissa ei tarvitse käyttää talvirenkaita talviaikana. Ne ovat myös jarruttomia eikä niitä tarvitse katsastaa.

Liikennevakuutuskeskus:

– Kevytperävaunun hallinnan menetyksen riski kasvaa ajonopeuden lisääntyessä. Riskiä kasvattaa osaltaan etenkin kevytperävaunun virheellinen kuormaus. LVK toteaa, ettei kevytperävaunuyhdistelmien nykyisten nopeusrajoitusten ole tunnistettu heikentävän liikenneturvaIlisuutta.

Poliisi:

– Nämä perävaunut ovat samalla katsastusvelvollisuuden ulkopuolella olevia ajoneuvoja ja usein perävaunujen käyttäjät ovat myös harvemmin olleet tekemisissä tavarankuljetuksen kanssa. Kuormaamisessa on puutteita. Kuormansidonnassa käytettävät välineet ovat usein heikkolaatuisia ja riittämättömiä.

– Liikenteen sujuvoittaminen ei saata tämän takia kuormasta mahdollisesti herkemmin putoavien tavaroiden vuoksi toteutuakaan. Haitat ovat hyötyjä suurempia ja vakavampia.

5. Nastarenkaiden käyttökielto paikallisesti?

Ehdotuksessa esitetään uutta liikennemerkkiä, jolla kiellettäisiin nastarenkaiden käyttö paikallisesti. Merkin viralliseksi nimeksi ehdotetaan ”Nastarenkailla varustetulla moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty”.

Autoliitto:

– Luonnoksessa ei ole esitetty tarvetta tai perusteluja sille, missä ja miten nastarenkaiden käyttökieltoa edellyttävää merkkiä tulisi tai voitaisiin käyttää. Tällä hetkellä kiellolle ei ole olemassa erityisiä perusteluja. Jokaisella kuljettajalla tulee olla oikeus valita itselleen turvallisin rengastyyppi eikä heidän liikkumistaan tule rajoittaa valinnasta johtuen.

Liikenneturva:

– Nastarenkaita käytetään Suomessa edelleen yleisesti. Tienkäyttäjän näkökulmasta nastarenkaiden käytön rajoittaminen liikennemerkin avulla voi olla hankalaa. Liikenneturvan mukaan kannattaisi etsiä muita keinoja, joilla kannustettaisiin autoilijoita kulloinkin tarkoituksenmukaisimpaan renkaiden valintaan.

Teksti: Jussi Saarinen, Moottori.fi