Pahoinpidelty mies: "Ei siitä voi puhua, olisi naismaista"

Sirkku Aalto

"Kenkäni ja ulkotakkini piilotettiin, etten voinut mennä ulos, uhkailtiin itsemurhalla ja loppujen lopuksi yritettiin lyödä leipäveitsellä.”

Näin kertoo kokemuksistaan Miessakit ry:n väkivaltakyselyyn vastannut kolmekymppinen mies. Kyselyyn pohjautuvanraportin mukaanväkivallan uhriksi joutuminen aiheuttaa miehille ahdistusta, järkytystä ja itsevarmuuden heikkenemistä.

Kyselyyn vastanneetmiehet kuvasivat myös itse väkivaltatilanteita ahdistaviksi.

”Tuntui tietenkin äärimmäisen kurjalta ja ahdistavalta, jouduin lopulta turvautumaan rauhoittaviin lääkkeisiin”, kertoi kyselyyn vastannut nelikymppinen mies.

Väkivaltaa lapsuudessaan kokenut kolmikymppinen mies puolestaan kuvaa kokemuksiaan väkivaltatilanteista vaikeiksi.

"Kauhu on ehkä voimakkain ja sitkein tähän väkivaltaan liittyvä kokemus. Vielä tänäkin päivänä asiat, jotka muistuttavat minua isäni raivosta, laukaisevat minussa henkiinjäämistason paniikkikohtauksia", hän kertoo kyselyssä.

Verkossa tehtyynkyselyyn vastaamisen aloitti235 yksityishenkilöä, sosiaali- ja terveysalalla työskentelevää tai muuta alan ammattilaista. Heistä miehiä oli 154 ja naisia 76. Viiden vastaajan sukupuoli ei tullut esille.

Kyselyyn vastanneista miehistä valtaosa oli kokenut väkivaltaa entisen elämänkumppaninsa taholta. Koettu väkivalta oli luonteeltaan valtaosin sekä henkistä että fyysistä. Sekä henkistä että fyysistä väkivaltaa ilmoitti kokeneensa 62 prosenttia vastaajista.

Fyysinen väkivalta tarkoitti lyömistä, tavaroilla heittämistä, raapimista ja potkimista."

Pelkästään henkistä väkivaltaa oli kokenut 14 prosenttia miehistä ja vain fyysistä väkivaltaa 7 prosenttia miehistä. Muuta väkivaltaa oli kokenut 16 prosenttia vastaajista.

Henkinen väkivalta oli kyselyn mukaan miehen huonommuuden osoittamista, välineellistä väkivaltaa ja yleistä henkistä vahingoittamista. Fyysinen väkivalta taas tarkoitti lyömistä, tavaroilla heittämistä, raapimista ja potkimista.

Muu väkivalta tarkoitti kyselyssä esimerkiksi perättömiä puheita, lasten kautta tapahtuvaa huoltokiusaamista tai tavaroiden tuhoamista.

Väkivallasta puhuminenvaikutti olevan osalle miehistä vaikeaa. Väkivaltaa kokeneista miesvastaajista 78 prosenttia oli puhunut kokemuksistaan jollekin, mutta osa ei ollut puhunut siitä kenellekään.

"Ei tuosta voi puhua. Olisi naismaista”, perusteli eräs kyselyyn vastannut nelikymppinen mies vaikenemistaan.

Kolmikymppinen mieskin perusteli puhumattomuuttaan miehuuteen ja miehiin liitetyillä odotuksilla.

"Ei sitä oteta vakavasti jos miestä hakataan naisen toimesta”, hän vastasi.

Kyselyyn yksityishenkilönävastanneiden miesten mielestä väkivallasta oli helpointa puhua ammattilaiselle, mutta silti vain 14 prosenttia piti ammattihenkilölle puhumista helppona. Väkivallasta puhumista toiselle miehelle piti helppona 12 ja naiselle puhumista 5 prosenttia vastaajista.

Kyselyssä vastaajilta tiedusteltiin mielipiteitä siitä, millainen auttamismuoto sopisi väkivaltaa kokeneille miehille parhaiten.

Niin yksityishenkilönä vastanneet miehet kuin sote- ja muut ammattilaisetkin olivat sitä mieltä, että henkilökohtaiset tapaamiset ammattilaisen kanssa ovat paras auttamisen muoto. Moni piti tärkeänä myös puhelinauttamista.

Raportin tekijäthuomauttavat, että kyselyn vastauksissa korostui eniten lähisuhdeväkivalta, vaikka nykytietämyksen mukaan miehet kokevat eniten väkivaltaa kodin ulkopuolella. Lisäksi kyselyyn vastanneista miehistä 78 prosenttia on puhunut jollekulle kokemastaan väkivallasta.

– Miesten osalta vastaajaryhmä on siis painottunut ensisijaisesti väkivaltaa kokeneisiin miehiin, jotka ovat puhuneet kokemastaan jollekulle, raportin tekijät toteavat.

Näin kysely tehtiin

Kyselyyn vastaamisen aloitti 235 yksityishenkilöä, sosiaali- ja terveysalalla työskentelevää tai muuta alan ammattilaista.

Heistä miehiä oli 154 ja naisia 76. Viiden vastaajan kohdalla sukupuoli ei tullut esille.

Miehistä 119 vastasi kyselyyn yksityishenkilönä. Yksityishenkilöinä vastanneilta miehiltä tiedusteltiin, ovatko he kokeneet väkivaltaa.

Jos vastaus oli myönteinen, heiltä kysyttiin, kenen taholta väkivaltaa on koettu, väkivallan muodoista ja seurauksista sekä siitä, onko heillä ollut tarvetta puhua kokemuksistaan.

Kysely oli auki viime vuoden marraskuusta tämän vuoden tammikuun loppuun.

Kyselystä tiedotettiin Miessakit ry:n sähköisiä kanavia pitkin.

Lähde:Vaiettu väkivalta – Miesten kokema väkivalta sekä mahdollisuus avun hakemiseen ja saamiseen -raportti

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu