Etelä-Karjalan luonnonsuojelijat saivat kumottua suden kaatoluvan - mutta susi oli ehditty jo ampua

Itä-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut yhden suden tappamisluvan.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on 18.10.2017 antamallaan päätöksellä kumonnut Suomen riistakeskuksen 13.1.2017 Rajan Metsästäjät ry:lle myöntämän poikkeusluvan yhden suden tappamiseen.

Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry. valitti Suomen riistakeskuksen myöntämästä poikkeusluvasta. Valituksessaan SLL Etelä-Karjala katsoi, että lupa oli metsästyslain ja luontodirektiivin vastainen, koska sitä ei ollut perusteltu lain mukaan riittävästi. Erityisesti oli jäänyt osoittamatta, että kysymyksessä olisi ollut yleisen edun kannalta erittäin pakottava syy luvan myöntämiseen.

Hallinto-oikeus toteaa kumoamispäätöksensä perusteluissa, että asiassa esitetyt taloudelliset ja sosiaaliset syyt eivät ole olleet riittävän painavia. Asiassa ei siis ole ilmennyt sellaista erittäin tärkeää yleisen edun kannalta pakottavaksi katsottavaa syytä, jonka perusteella edellytysten poikkeusluvan myöntämiseksi voitaisiin katsoa täyttyneen.

Susi ammuttiin viime talvena ennen tätä oikeuden päätöstä. - Tuomioistuimen ratkaisulla on kuitenkin valtakunnallista merkitystä sudenmetsästyksen tulevaisuudelle, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton erityisasiantuntija Tapani Veistola

- Viime talvena riistahallinnossa yleistyivät niin sanotuilla sosiaalisilla syillä annetut sudentappoluvat, joiden perustelut olivat löysemmät kuin perinteisissä vahinkoperusteisissa poikkeusluvissa. Riistahallinnon pitää nyt palata hyvin perusteltujen vahinkoperusteisten poikkeuslupien käyttöön. Lupalinjan tiukentamisen tarvetta korostaa myös susikannan väheneminen viime vuosina puoleen entisestä sallitun ja salametsästyksen yhteisvaikutusten takia.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut