Hallitus saa kansalta arvosanan 5- Suomessa – maahanmuuttajat kaikkein tyytyväisimpiä

Suomalaisten tyytyväisyys maan hallitukseen on laskenut vuosina 2002−2016, käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta. Hallitus saa nyt kansalta kouluarvosanan 5-, kun vielä neljä vuotta sitten arvosana oli 6-.

Tyytyväisimpiä Suomen hallitukseen ovat maahanmuuttajat. Tyytymättömimpiä ovat puolestaan taloudellisista vaikeuksista kärsivät sekä sosiaaliturvan varassa elävät kansalaiset.

Tulokset perustuvat kahden vuoden välein julkaistavaan eurooppalaiseen sosiaalitutkimukseen (European Social Survey). Suomessa siitä julkaisi tietoja Kansaneläkelaitos Kela

Tyytyväisyyttä hallitukseen tiedustellaan kyselyssä asteikolla 0−10. Taustakysymyksenä kysytään muun muassa vaikeuttaako vastaajan elämää jokin pitkäaikainen sairaus, vamma tai mielenterveyden ongelma.

Taudellista tilannetta tiedustellaan kysymällä kotitaloutenne tuloista. Maahanmuuttajataustaa kysytään, onko vastaaja syntynyt Suomessa.

Tutkijoiden mukaan tuloksista nousee viesti päätöksentekijöille, joiden pitäisi pystyä huomioimaan talousvaikeuksissa olevien tilanne etenkin vaikeina aikoina.

Tyytymättömyys päättäjiin korostuu myös sosiaaliturvan varassa elävillä.

Maahanmuuttajien tyytyväisyyttä hallitukseen tutkijat selittävät muun muassa sillä, että tämän ryhmän odotukset kohdemaasta ovat alun alkaen olleet ehkä alhaiset.

Ajan saatossa maahanmuuttajien ja kantaväestön kokemukset lähestyvät toisiaan.

–Aiempien tutkimusten mukaan maahanmuuttajat pitävät hyvinvointivaltion velvollisuuksia kansalaisiaan kohtaan pienempinä kuin muut ryhmät.

– Taloudellisista vaikeuksista kärsivät ja tulonsiirtojen varassa olevat taas pitävät näitä velvollisuuksia muita suurempina. Uudet tulokset ovat sopusoinnussa tämän havainnon kanssa, tutkimuksessa todetaan.

Tutkimuksessa tarkasteltiin tyytyväisyyttä hallitukseen neljässä Pohjoismaassa vuosina 2002−2016.

Vuonna 2016 norjalaiset olivat kaikkein tyytyväisimpiä maansa hallitukseen, joka sai kansalaisilta arvosanan 5,5.

Tyytyväisyys hallitukseen laski mittausjaksolla eniten Suomessa ja Tanskassa. Suomessa tyytyväisyys putosi etenkin vuosien 2012 ja 2014 välillä mutta nousi hivenen vuosina 2014–16.

Ruotsissa tyytyväisyys nousi vuoteen 2010 asti, minkä jälkeen se on laskenut Suomen kanssa samalle tasolle.

Vuonna 2002 tilanne oli vielä toisin: tyytyväisyys hallitukseen oli korkeimmillaan Suomessa ja Tanskassa, matalinta taas Norjassa.

Lue lisää aiheesta

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut