Energian selvitys: Kaupunkien yhteinen jätevedenpuhdistamo Kukkuroinmäkeen olisi kallis paukku Imatralle siirtoviemärin takia – Lappeenrannalle menettelisi

toimitus

Imatran ja Lappeenrannan yhteinen jätevedenpuhdistamo pitkine siirtoviemäreineen on kustannuksiltaan ehkä mahdollinen Lappeenrannalle, mutta turhan kallis Imatralle. Tällaiseen lopputulemaan on päätynyt Lappeenrannan Energia omassa selvityksessään.

Energian selvitys lähtee siitä, että puhdistettuja jätevesiä ei voida laskea Vuokseen. Tähän vaikuttaa Venäjän kanta.

Imatralla kustannustarkastelussa ovat vastakkain Meltolan puhdistamon saneeraus taikka uusi kaupunkien yhteispuhdistamo lähinnä Kukkuroinmäkeen.

Imatran Meltolan saneerauksen kustannusarvio on noin 11 miljoonaa euroa, josta Lappeenrannan osuus on kaksi miljoonaa. Nykyisellään Lappeenrannan Joutsenon itäosan Rauha-Korvenkylä-Tiuru alueen jätevedet johdetaan Meltolan puhdistamolle käsiteltäväksi.

Pitkien siirtolinjojen vuoksi Imatran investointikustannus yhteispuhdistamovaihtoehdossa nousisi karkeasti arvioiden noin viisinkertaiseksi nykyisen Meltolan saneerausinvestointiin verrattuna. Imatran Meltolan sijainnin etuna on nykyinen lyhyt purkuputki Vuokseen.

Yhteispuhdistamon sijoittaminen Kukkuroinmäkeen edellyttää Toikansuolta noin 16 km ja Meltolasta noin 25 km pituista siirtoviemäriä. Purkuputki Kukkuroinmäen yhteispuhdistamolta Saimaaseen on noin 15 km pituinen. Putkilinjojen vertailukustannuksena tarkastelussa on käytetty arviota 1500 euroa/m

Mikäli Hyväristönmäen ympäristölupaa koskeva korkeimman hallinto-oikeuden päätös tulee olemaan se, että Rakkolanjoki ei voi enää toimia purkuvesistönä, ainoa jäljelle jäävä purkuvesistövaihtoehto on Saimaa. Tällöin paikka on käytännössä Joutsenon edusta, jossa purkupiste johdetaan Saimaan suurten virtaamien alueelle.

Pitkät siirtolinjat lisäävät investointikustannuksia merkittävästi verrattuna Hyväristönmäen kokonaisinvestointiin, joka on 70 miljonaa euroa. Lappeenrannan Energian viimeisimpien 2020 esiselvitysten perusteella siirtolinjojen vaikutus, joka sijaitsisi joko Toikansuolla tai Kukkuroinmäellä purkuvesistönä Saimaa, olisi tasoltaan 30-50 miljoonaa euroa.

– Yhteenvetona voidaan todeta, että Imatran osalta yhteispuhdistamo pitkien siirtolinjojen vuoksi ei vaikuta kustannusarvion perusteella realistiselta toteutusvaihtoehdolta. Mikäli Lappeenrannan uusi puhdistamo sijoittuisi Hyväristönmäen tai Toikansuon sijaan Kukkuroinmäelle, yhteispuhdistamo olisi Lappeenrannan kannalta taloudellisesti mahdollinen, selvitys päättelee.

Yhteisen puhdistamon vaihtoehto nousi esille maakuntahallituksessa helmikuussa.

Kommentoi

Palvelut