Lappeenrannan kaupunki päivitti ympäristönsuojelumääräykset − useita uusia määräyksiä voimaan

Yksivaippainen farmarisäiliö. Lappeenrannan kaupunki

toimitus

Lappeenrannan kaupunki on päivittänyt ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi annetut ympäristönsuojelumääräykset. Määräykset astuivat voimaan 1.2.2019. Lappeenrannan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten päivittämisen tavoitteena on ollut erityisesti pohjaveden ja vesistön pilaantumisriskin vähentäminen. Lisäksi nyt tärkeänä tavoitteena on jätevesimääräysten selkeyttäminen vuonna 2017 annettuun jätevesiasetusmuutokseen liittyen.

Ympäristönsuojelumääräykset ovat keino täydentää ympäristönsuojelulainsäädäntöä huomioiden paikalliset erityispiirteet. Tällaisia alueellamme ovat muun muassa Salpausselän pohjavesialueet, Saimaa sekä muut vesistöalueet.

Vaarallisten kemikaalien ja jätteiden varastointiin ja käsittelyyn liittyvät määräykset tärkeillä pohjavesialueilla ja ranta-alueilla ovat suurelta osin uusia. Näillä alueilla uusien kemikaalilaitteistojen sijoittaminen maan alle on kielletty ja olemassa olevat maanalaiset säiliöt tulee tarkastuttaa, sanoo ympäristötarkastaja Minna Korttinen

– Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen herkillä alueilla edellyttää kemikaalien ja muun muassa jäteöljyn säilytyksessä säiliöiltä kaksoisvaipallista rakennetta tai allastettua tilaa. Vahinkojen ennaltaehkäisy käy yleensä halvemmaksi kuin niiden jälkitorjunta. Kesän 2019 aikana tullaan tekemään tarkastuksia vaarallisten jätteiden varastointia harjoittaviin toimipaikkoihin.

Uusia määräyksiä esimerkiksi polttonesteiden jakelupisteille sekä meluilmoitusten tekemiseen

Polttonesteiden jakelupisteiden osalta pienille (≥5 <10 m3) kiinteille polttonesteiden jakelupisteille on asetettu vähimmäisvaatimustaso koskien muun muassa jakelu- ja täyttöalueen pinnoitusta ja viemäröintiä. Tämä koskee siirtymäajan vuoden 2022 jälkeen myös olemassa olevia jakelupisteitä.

Meluilmoitusmenettelyä on kevennetty alle 20 työpäivää kestävistä rakentamiseen ja kunnallisteknisiin töihin liittyvistä erityistä melua aiheuttavista toiminnoista, jos työ tehdään päivällä. Ympäristötoimi katsoo, että silloin ei ole kyse kohtuuttomasta haitasta, koska meluhaitta on lyhytkestoista ja päivällä tapahtuvaa. Meluilmoitus tulee kuitenkin tehdä aina, kun edellä mainittuja töitä tehdään kello 20 - 22 välisenä aikana ja kaikista yöaikaan kello 22 - 07 tapahtuvista, rakentamiseen liittyvistä työvaiheista, joita tehdään ulkona.

Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesumääräykset jäivät ennalleen. Yleisillä alueilla, ranta-alueilla ja tärkeillä pohjavesialueilla pesu on kielletty, ellei kyseessä ole siihen tarkoitukseen hiekan- ja öljynerottimella varustettu paikka. Muualla kuin edellä sijaitsevien asuinalueiden pihoilla pesu on sallittu ilman liuotinpesuaineita, kunhan pesuvesiä ei kulkeudu pihan ulkopuolelle esimerkiksi katualueille ja hulevesiin.

Uudet ympäristönsuojelumääräykset on kokonaisuudessaan luettavissa täällä: https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Ymparisto/Ymparistovalvonta-ja-lupa-asiat/Ymparistonsuojelumaaraykset

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu