Joutsenon uuden koulun suunnitelmat näytteillä tiedotustilaisuudessa – rakennusmateriaalina osittain puuta, energianlähteenä aurinkoenergiaa

Joutsenon uusi koulukeskus. Lappeenrannan kaupunki

toimitus

Joutsenon uusi koulu rakennetaan pääosin olemassa olevan koulun kohdalle suunnitelman mukaan vuosien 2019–2021 välisenä aikana.

Lappeenrannan Toimitilat Oy järjestää tiedotustilaisuuden, jossa esitellään Joutsenon uuden koulun suunnitelmia ja rakentamisen aikaisia järjestelyjä Joutsenossa. Tarvittaessa annetaan lisätietoa myös 3.–9.-luokkalaisten väistökohteesta Imatralla.

Tilaisuus pidetään maanantaina 27.5.2019 kello 18 alkaen Joutsenon koulun auditoriossa osoitteessa Penttiläntie 4, 54100 Joutseno. Paikalla on pääsuunnittelija Juho Ojala Arkkitehtuuritoimisto Kari ja Riitta Ojala Oy:stä sekä hankkeen keskeiset valmistelijat.

Koulussa havaittiin sisäilmaongelmia, ja Tilakeskuksen teettämässä kuntotutkimuksessa löytyi myös useampia riskirakenteita. Riskejä löytyi niin alapohjasta, yläpohjasta kuin ulkoseinistä. Lasten ja nuorten lautakunta linjasi, että olemassa oleva koulu puretaan ja sen tilalle tehdään uudisrakennus, sillä rakennuksessa on mittavia peruskorjaustarpeita. Kädentaitojen tiloihin tehdään peruskorjaus.

Huonokuntoiset osat Joutsenon koulukeskuksesta on tarkoitus purkaa ja rakentaa tilalle uusi koulukeskus. Rakennustyöt ovat valmistelevien toimenpiteiden osalta jo alkaneet. Varsinaisen koulun rakentaminen alkaa syyskesällä 2019, ja se valmistuu keväällä 2021. Päiväkoti ja E–2-luokkien opetus tapahtuu nykyisissä tiloissa. 3.–9.-luokkien oppilaiden toiminta järjestetään Imatralla Saimialta vapautuvissa tiloissa.

Hanke on Lappeenrannan yksi merkittävimmistä koulurakennushankkeista. Uudesta koulurakennuksesta tulee olemassa olevaa Joutsenon koulukeskusta suurempi, sillä sinne sijoittuvat myös Parjalan, Ravattilan ja Kesolan oppilaat. Koulu mitoitetaan 730 oppilaalle. Tavoitteena on rakentaa uuteen koulukeskukseen nykyaikainen oppimisympäristö. Rakennusmateriaalina on kaavailtu käytettävän ainakin jossain määrin puuta, ja energianlähteenä aurinkoenergiaa.

Kommentoi

Palvelut