Lappeenrantaan toteutetaan uudenlainen energiavarasto – korvaa fossiilisia polttoaineita ja tuo joustoa sähköverkon toimintaan

Kuvituskuva. Sami Lettojärvi

toimitus

Lappeenrannan kaupunki testaa uudenlaista energiavarastointijärjestelmää Mustolan lämpökeskuksen yhteydessä. Energiaa varastoidaan järjestelmässä laitteistoon, joka perustuu materiaalien faasimuunnoksiin. Laitteiston uudella, käänteentekevällä tekniikalla saadaan kustannustehokkuutta energian varastointiin.

Yleinen haaste sähkömarkkinoilla on vaihtelevan tuotannon määrä ja se, että tuuli- ja aurinkovoiman osuuden kasvamisen vastapainoksi tarvitaan kysyntäjoustoa energiajärjestelmässä.

Haasteen ratkaiseminen edellyttää tuotetun energian varastoimista. Lappeenrannan kaupunki onkin lähdössä kokeilemaan uudenlaista lämpöakkua, joka omalta osaltaan tukisi haasteen ratkaisua.

Testauksessa seurataan laitteiston toimintaa, etsitään sille soveltuva käyttömalli, lasketaan vaikutukset kustannuksiin sekä hiilidioksidipäästöjen alenemiseen. Laitteiston ympärillä järjestetään myös tilaisuuksia energiavarastoinnin teemasta ja esitellään myös laitteistoa. Mikäli laitteisto osoittautuu toimivaksi ja kustannustehokkaaksi vaihtoehdoksi, tarjoutuu sille laajat markkinat globaalisti.

Lappeenrantalainen yritys Elstor Oy on kehittänyt energiavarastoratkaisua, joka voisi kustannustehokkaasti vastata tähän tarpeeseen ja samalla tuottaa lämpöenergiaa päästöttömästi. Ratkaisulla voidaan varastoida sähköteho lämpöenergiaksi ja purkaa se haluttuina hetkinä erilaisiin lämpöenergian tarpeisiin, kertoo toimitusjohtaja Kari Suninen Elstor Oy:stä.

− Energiaratkaisu perustuu korkean sulamislämpötilan omaaviin materiaaleihin ja niiden olomuodon muutoksiin.

Elinvoima- ja kaupunkikehityslautakunta teki päätöksen lämpöakun hankinnasta 17.4.2019 ja pilotin rakentaminen käynnistyy Lappeenrannan Mustolan teollisuusalueella vuoden 2019 loppupuolella. Hanke toteutetaan yhdessä Lappeenrannan Energia Oy:n kanssa.

Hankinta on osa valtakunnallista EU LIFE -ohjelman rahoittamaa Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) –hanketta. Hankkeessa vauhditetaan ilmastonmuutoksen hillintätoimenpiteitä seitsemässä maakunnassa, mukaan lukien Etelä-Karjala. Kuusivuotisen hankkeen tavoitteena on muun muassa lisätä hajautettua uusiutuvan energian tuotantoa sekä luoda edellytyksiä vähähiiliselle kulutukselle ja tuotannolle, kertoo hankkeen vetäjä, erikoistutkija Laura Saikku Suomen Ympäristökeskuksesta.

− Hankkeen erityispiirteenä on edistää hyvien toimenpiteiden käyttöönottoa laajasti koko Suomessa. Ilmastonmuutoksen hillinnässä tarvitaan nyt vaikuttavia toimia, jotka levitetään laajalle. Konkreettisista toimista Lappeenrannan pilottihanke on yksi suurimpia.

Kommentoi

Palvelut