Koskiuoman äänentoisto ollaan laittamassa kerralla kuntoon Imatralla – 292 000 euron investointi katetaan pitkälti Pelkolan kiinteistökaupoilla

Imitsin toiminnanjohtaja Liisa Marsio toivoo, että valaistus laajenisi tulevaisuudessa myös uoman ympäristöön, kuten Koskipuistoon. Tuija Horttanainen

Tuija Horttanainen

Jos kaupunginvaltuusto saamansa esityksen hyväksyy, Koskiuomaan saadaan uusi äänentoistojärjestelmä ja uusi valaistus.

Koko lystille kertyy hintaa 292 000 euroa, mutta tällä hetkellä se ei näytä muodostuvan ongelmaksi.

227 000 euron lisämäärärahan tarve ollaan kuittaamassa Pelkolan alueella tehtyjen kiinteistökauppojen myyntivoitoilla Kaupunkikehitys ja tekniset palvelut -vastuualueella.

Nämä vajaat 360 000 euroa myyntivoittoa tuottavat kiinteistökaupat eivät olleet tiedossa tämän vuoden talousarvion laadinnan aikaan.

Koskiuoman äänentoistojärjestelmän ja valaistuksen uusimisesta on puhuttu Imatralla jo kauan.

Imatran kaupungin tila- ja turvallisuuspäällikkö Sami Turunen toteaa omassa selvityksessään, että patojen kunnostustöiden alkaessa neljä vuotta sitten vanha äänentoistojärjestelmä purettiin pois.

– Se ei enää täyttänyt tämän päivän vaatimuksia ja laitteet olivat suurelta osin rikki.

Nyt ollaan tilanteessa, jossa koskinäytösten aikaan ympäristö tulee varustaa vähintään varoitusjärjestelmällä, mikä on pelastusviranomaisen vaatimus.

Tällainen järjestelmä oli mahdollista vuokrata kesäkaudeksi 42 000 euron hintaan. Jos järjestelmä hankittaisiin vain yksittäisiin tapahtumiin, vuokra olisi 4 000 euroa tapahtumakerralta.

Myös Kulttuuritalo Virran äänentoistojärjestelmä on uusittava, ja tähän on budjetoitu tälle vuodelle 65 000 euroa. Selvitykseen otettiin sellaisen äänentoistojärjestelmän hankinta, jota voitaisiin käyttää kesällä koskinäytöksissä ja muulloin Virrassa.

– Yhteiskäyttöön hankittuna laadukas äänentoistojärjestelmä maksaisi 142 000 euroa. Järjestelmä on siirrettävissä Koskiuoman ja kulttuuritalon välillä neljässä tunnissa. Uusi järjestelmä palvelee ainakin seuraavat 10 vuotta, Turunen sanoo.

Kokonaisuuden toinen palanen on Koskiuoman valaistus, josta jo kertaalleen jouduttiin luopumaan tämän vuoden talousarviota laadittaessa.

Kaupunkikehitysjohtaja Topiantti Äikäs kertoo omassa selvityksessään, että valaistussuunnitelmat on laadittu sekä koko Koskiuomaa että pelkästään sen pohjoisosaa koskien.

Koko Koskiuoman valaiseminen osoittautui varsin kalliiksi, joten realistiseksi vaihtoehdoksi muodostui pohjoisosan valaiseminen. Tämä tarkoittaa noin 150 000 euron investointia.

Äikäs luonnehtii valaisusuunnitelmaa toteutuessaan hyvin näyttäväksi.

– Se nostaa esiin Suomen ensimmäisen matkailukohteen erityispiirteitä kiinnostavalla tavalla. Valaisu on parhaimmillaan koskinäytösten aikaan, etenkin hämärässä ja pimeällä. Valaisu nostaa Koskiuomaa esiin myös silloin, kun se on kuivana.

Äikäs lisää, että Koskiuoma on myös Saimaa Geoparkin tärkein yksittäinen geokohde ja kansainvälisesti arvostettu luonnon- ja geologisten prosessien mallikohde.

Uudistuksen uskotaan johtavan siihen, että Imatran tärkeimmän matkailukohteen vetovoima paranee.

– Päätöksellä on positiivisia vaikutuksia Imatran ja erityisesti Imatrankosken elinvoimalle. Tällä uudistuksella voidaan myös toimeenpanna Imatran kaupungin 70-vuotisjuhlapäätöstä Vuoksen kehittämisestä, vaikutusten arvionnissa todetaan.

Aiheeseen liittyvää

  1. Kuka saa Osallistu ja vaikuta -palkinnon tänä vuonna Imatralla? – katso, ketä tai mitä tahoja palkinnon saajiksi on ehdotettu 21.5.2019 13:24
  2. Kesä tuo tullessaan monia muutoksia Imatran paikallisliikenteeseen – kiristyneet turvamääräykset sulkevat sillat kokonaan koskinäytösten aikaan 16.5.2019 15:21

Kommentoi

Palvelut