Suomalaisen keskiansio on 3 691 euroa /kk – yhdellä alalla naiset tienaavat miehiä enemmän

Y Riitta Ketola

toimitus

Yksityisellä sektorilla työskentelevän suomalaisen palkansaajan keskiansio on 3 691 euroa ja mediaaniansio 3 278 euroa. Luvut käyvät ilmi Tilastokeskuksenjulkaisemasta tilastosta, joka käsittelee vuoden 2018 palkka-aineistoja yksityisellä sektorilla.

Miesten mediaaniansio oli viime vuonna 3 710 euroa ja naisten 2 903 euroa. Naisten mediaaniansio oli 78 prosenttia miesten mediaaniansiosta.

– Naisten ja miesten palkkaero pysynyt viime vuodet lähes samana yksityisellä sektorilla, Tilastokeskuksesta kerrotaan.

Naisten kohdalla myös palkkahajonta oli tilastoissa koulutusasteen mukaan tarkasteltuna pienempää kuin miehillä.

– Naisten alempaa mediaanipalkkaa ja kapeampaa palkkahajontaa koulutusasteiden sisällä selittää osittain naisten ja miesten suuntautuminen eri koulutusaloille. Esimerkiksi tietojenkäsittely- tai tietoliikennealan tutkinnon suorittaneista yksityisen sektorin kuukausipalkkaisista palkansaajista vain 19 prosenttia oli naisia.

Maanviljelijöiden ja metsätyöntekijöiden ammattiryhmässä naisten mediaaniansio kuitenkin oli miesten mediaaniansiota korkeampi.

– Tässä ryhmässä oli kuitenkin lukumäärältään alle 2 000 kokoaikaista kuukausipalkkaista palkansaajaa, koska kyseisiin ammatteihin kuuluvat eivät usein työskentele kuukausipalkkaisina palkansaajina. Tiedot eivät siten välttämättä kuvaa koko ammattiryhmän tilannetta, Tilastokeskuksesta kerrotaan.

Parhaiten palkattuun kymmenykseen kuuluvat ansaitsivat viime vuonna vähintään 5 653 euroa kuukaudessa. Pienipalkkaisimman kymmenen prosentin ansiot olivat 2 186 euroa tai pienemmät. Johtajien mediaaniansio miehillä oli 6 591 ja naisjohtajilla 5 638 euroa kuukaudessa.

Tilasto kuvaa järjestäytyneiden yritysten noin 599 000 ja järjestäytymättömien yritysten noin 134 000 palkansaajaa.

Mediaaniansio tarkoittaa tilastossa keskilukua, joka saataisiin järjestämällä palkansaajat jonoon ansioiden suuruusjärjestyksessä.

Tilaston ansiokäsite sisältää kuukausipalkan lisäksi työaikalisät, provisiopalkkiot ja luontoisetujen verotusarvon.

Palkka-aineisto koostuu työnantajajärjestöjen sekä Tilastokeskuksen keräämistä tiedoista. Palkka-aineistossa oleville henkilöille yhdistetään Tilastokeskuksen tutkintorekisterin tiedot.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu