Tällaisia vikoja tarkastus paljasti monitoimitikkaissa - vaarallisimmat piti ottaa pois myynnistä

Yksikään testatusta neljästä tikkaasta ei täyttänyt vaatimuksia kaikilta tutkituilta osiltaan. Katja Luoma

toimitus

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on tutkinut monitoimitikkaiden ja porrasjakkaroiden turvallisuutta. Tulokset osoittivat, että monitoimitikkaiden turvallisuudessa on edelleen parannettavaa. Yksikään testatusta neljästä tikkaasta ei täyttänyt vaatimuksia kaikilta tutkituilta osiltaan. Porrasjakkaroissa ei puolestaan havaittu testeissä merkittäviä rakenteellisia puutteita.

Havaitut puutteet monitoimitikkaissa liittyivät pääosin nivelten kestävyyteen, tikkaan lujuuteen ja tikasjalustojen materiaalipaksuuteen. Lisäksi osasta tikkaita puuttuivat suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet. Yhden tikasmallin osalta Tukes velvoitti maahantuojaa keräämään ne pois markkinoilta. Toiset tikkaat yritys poisti testaustulosten perusteella vapaaehtoisesti ja oli lisäksi yhteydessä tuotteen ostaneisiin kuluttajiin. Yritykset kertoivat lisäävänsä tuotteisiin puuttuvat käyttöohjeet ja korjaavansa lievemmät rakenteelliset puutteet seuraaviin eriin.

Projektissa testautettiin viisi erilaista porrasjakkaraa: mukana oli niin perinteisiä porrasjakkaroita kuin taitettavia mallejakin. Porrasjakkaroiden osalta tärkeimmät testit liittyivät niiden kantavuuteen ja tukevuuteen. Testitulosten perusteella porrasjakkaroissa ei havaittu merkittäviä rakenteellisia puutteita. Yritykset korjasivat ilmenneet merkintäpuutteet ja muun muassa lisäsivät jakkaroihin puuttuvan tiedon niiden maksimikuormasta.

Tukes muistuttaa tiedotteessaan yrityksien vastaavan siitä, että markkinoilla olevat tuotteet ovat turvallisia. Kulutustavara ei saa aiheuttaa vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle.

– Koska valvonnassa löydettiin edelleen vaatimustenvastaisia tikkaita, niitä valmistavien ja maahantuovien yritysten tulee kiinnittää huomiota asiaan ja varmistua siitä, että tikkaat ovat turvallisia käyttäjilleen, toteaa Tukesin ylitarkastaja Reija Sironen tiedotteessa.

Tuotteiden mukana tulee toimittaa sen turvallisen käytön kannalta tarpeelliset tiedot. Turvallisuustiedot ja varoitustekstit on Suomessa annettava suomeksi ja ruotsiksi tai yleisesti tunnetuin ohje- tai varoitusmerkinnöin. Käyttöohjeiden tulee olla selkeät ja helposti ymmärrettävät.

– Kuluttajien on syytä tutustua tikkaiden käyttöohjeisiin ja noudattaa niitä, sillä turvallisetkin tikkaat saattavat väärin käytettyinä aiheuttaa vaaratilanteita. Kun tikkaita otetaan käyttöön, huomioitavia asioita ovat muun muassa alustan tasaisuus ja vakaus sekä tikkaiden pystytyskulma. Jos tikkaissa on niveliä, käyttäjän kannattaa varmistaa, että ne ovat kunnolla lukittu ennen tikkaille astumista. Kurottelu usean metrin korkeudessa sisältää aina putoamis- ja loukkaantumisriskin, muistuttaa Sironen.

Kommentoi

Palvelut