Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Maaseutuohjelman ohjelmakausi loppusuoralla: Kaakossa rahoitusta on vielä tänä vuonna hyvin käytettävissä, mutta jo ensi vuonna tilanne on toinen

Kaakkois-Suomen elinvoimaa ja hyvinvointia tuetaan merkittävästi kolmen EU-rahaston avulla.

Näitä ovat Euroopan maaseuturahasto (ELY-keskus ja alueen neljä Leader-ryhmää) sekä Euroopan sosiaalirahasto ja Euroopan aluekehitysrahaston (ELY-keskus).

Vuoden 2019 alkupuoliskolla näiden rahastojen kautta tuettiin yrityksiä ja kehittämishankkeita yhteensä lähes 9,4 miljoonalla eurolla.  

Maaseutuohjelman yritystukea on alkuvuodesta 2019 myönnetty Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen sekä alueen neljän Leader-ryhmän kautta noin 0,81 miljoonaa euroa, mikä on jonkin verran enemmän kuin samana ajankohtana kahtena edellisenä vuonna.

Yleisen taloustilanteen paranemisesta huolimatta yritystukien kysyntä on ollut odotettua vähäisempää.

Myönnetystä yritystuesta selvästi suurin osuus kohdistuu investointeihin. Sen sijaan kiinnostus maaseutuyritysten perustamistukea kohtaan on Kaakkois-Suomessa jäänyt melko vähäiseksi. 

Maaseudun yritysten halusta kehittää toimintaansa kertoo kuitenkin se, että kiinnostus yritysryhmähankkeita kohtaan on hienoisessa kasvussa Kaakkois-Suomessa.

Maaseutuohjelmasta rahoitetaan muun muassa luontolähtöisiä palveluita tarjoavien tai niiden tarjoamista suunnittelevien yritysten yritysryhmähanketta (LuoLa - Luonnosta laatua).

Neuvontaa maaseudun yritystoiminnan kehittämiseen sekä rahoituksen hakemiseen on saatavissa edelleen ELY-keskuksen rahoittamassa Yhteistyöllä kilpailukykyä -hankkeessa.  

Maaseutuohjelman kehittämishankkeisiin Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Leader -ryhmät myönsivät alkuvuonna 2019 noin 2,1 miljoonaa euroa. Rahoituksella edistetään maaseudun elinkeinojen kilpailukykyä sekä tuetaan asukkaiden hyvinvointia. 

Esimerkiksi Kestävästi Kaakossa -hankkeen toiminnalla kannustetaan kiertotalouden ja kestävän kehityksen näkökulmien huomioimiseen ja yhteisöllisyyden edistämiseen maaseudun yrityksissä, kotitalouksissa, yhteisöissä, yhdistyksissä ja harrastusryhmissä.

Töitä luonnosta -yhteistyöhankkeessa rakennetaan ammattimainen luonnontuotteiden koulutus-, keruu-, jalostus- ja jakeluverkosto Kaakkois-Suomeen.

Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeen päätavoitteena on tukea ikäihmisten laadukasta kotona asumista tutussa elinympäristössä ja heidän osallisuuden tunteensa vahvistumista.

Maa- ja puutarhatalouden aloitus- ja investointitukia myönnettiin kesäkuun loppuun mennessä avustuksina noin 2,57 miljoonaa euroa.

Avustuksen lisäksi ELY-keskus myönsi osalle hankkeita korkotukea yhteensä noin 4,2 miljoonan euron lainapääomalle.

Suurin yksittäinen rahoituskohde oli neljän robotin uusi lypsykarjanavetta, johon myönnettiin avustusta 1,09 miljoonaa euroa ja korkotukea 1,63 miljoonan. euron lainapääomalle.

Maaseutuohjelman ohjelmakausi (2014-2020) on loppusuoralla.

Maaseuturahoitusta yritys- ja kehittämishankkeisiin on Kaakkois-Suomessa tänä vuonna käytettävissä vielä hyvin, mutta vuonna 2020 rahoitusmahdollisuudet ovat jo selvästi rajatummat.

Yritysten ja hanketoimijoiden kannattaakin jalostaa hyvät ideansa valmiiksi suunnitelmiksi ja hakea niille tukea juuri nyt.

Rahoituspäätöksiä voidaan tehdä vuoden 2020 loppuun asti ja rahoitettujen yritys- ja kehittämishankkeiden toteutusaika voi jatkua 31.12.2022 saakka.

Ohjelmakausien vaihtuessa rahoituksen myöntämisessä on usein ollut 1–2 vuoden katkos.

Maaseutuohjelman yritys- ja kehittämishankkeissa sekä maatilarahoituksen aloitus- ja investointituissa on jatkuva haku.

Hankkeet kuitenkin valitaan rahoitukseen valintajaksoittain.

Yritystuissa ja yritysryhmähankkeissa valintajakso on kahden kuukauden mittainen ja nykyinen jakso päättyy elokuun lopussa.

Kehittämishankkeissa meneillään oleva valintajakso päättyy 31.10.2019.