Koulukuljetuksiin ollaan kokonaisuudessaan tyytyväisiä – eniten parannettavaa reittivalintojen ja aikataulujen suunnittelussa

toimitus

Lappeenrannan koulukuljetusten osalta on toteutettu ensimmäistä kertaa asiakaskysely, jolla pyritään saamaan tietoa ja palautetta koulukuljetusten toimivuudesta.

Kysely toteutettiin 15.5.– 2.6.2019 ja se lähetettiin niille esiopetuksen ja peruskoulujen oppilaiden huoltajille, joiden huollettava(t) ovat sopimuskuljetusten tai koulutaksien piirissä.

Kysely lähetettiin yhteensä 1 077 henkilölle ja vastauksia saatiin 302 kappaletta. Liikennöitsijöihin ja kuljettajiin kohdistuviin kysymyksiin tuli vastauksia 341 kappaletta, sillä osa vastasi kyselyyn kahden liikennöitsijän osalta.

Vastausprosentti on näin ollen 28 prosenttia. Kyselyn asteikkona käytettiin 1–5, jossa 1 = eri mieltä ja 5 = samaa mieltä.

Kyselyn mukaan kaupungin koulukuljetusyksikön tiedottaminen ja tiedonsaanti koulukuljetusasioissa on toimivaa ja asiakaspalvelu on laadukasta. Myös koulujen ja päiväkotien osalta nämä ovat hyvällä tasolla. Vanhemmat arvioivat omaa vastuutaan lapsen koulumatkoilla.

Lähes kaikki olivat sitä mieltä, että he ovat opetelleet lapsen kanssa turvallisen liikkumisen kyytiinottopaikoille, ovat ohjeistaneet lasta käyttäytymään asiallisesti koulumatkoilla sekä lapset osaavat toimia koulumatkojen eri vaiheissa.

Koulukuljetusjärjestelyt arvioitiin yleisesti ottaen hyvälle tasolle. Kyselyn mukaan koulukuljetusjärjestelyt ovat toimivat (4,28), koulukuljetusjärjestelyt ovat turvalliset (4,43) ja koulukuljetusjärjestelyihin ollaan tyytyväisiä kokonaisuudessaan (4,29).

Arvioitaessa kaikki liikennöitsijät yhteensä, liikennöitsijän tavoitettavuus koettiin hyväksi (4,27) ja eniten parannettavaa on koulukuljetusten reittivalintojen ja aikataulujen suunnittelussa (3,94).

Kuljettaja koettiin luotettavaksi (4,46), käytössä oleva kalusto hyväksi (4,40) ja kuljettajan asiakaspalvelu laadukkaaksi (4,38). Kuljettaja toimii myös esimerkillisenä aikuisena lapselle (4,33) ja kuljetukset saapuvat ajallaan (4,27).

Kyselyn perusteella koulukuljetukset ovat toimivat ja turvalliset sekä koulukuljetuksiin ollaan kokonaisuudessaan tyytyväisiä. Kehittämistoiveissa tuli esille lähinnä reittivalinnat ja aikataulut. Kysely toteutettiin nyt ensimmäistä kertaa, koska palveluiden käyttäjiltä tuli toiveita laajemmasta palautemahdollisuudesta.

Myös kaupunki halusi lisää tietoa koulukuljetusten todellisesta tilanteesta ja kyselyn avulla sitä nyt saatiin, kertoo joukkoliikennepäällikkö Terhi Koski.

– Tämä on arvokasta tietoa meille palveluntarjoajana, mutta myös liikennöitsijöille palaute on tervetullutta. Saimme kyselyn avulla nyt laajemman kuvan koulukuljetusten asiakasnäkökulmasta, joka kertoo paljon enemmän kuin yksittäiset palautteet. Tulemme jatkossakin tekemään vastaavanlaista asiakaskyselyä.

Asiakaskyselyn tulokset ovat tänään nähtävillä Lappeenrannan kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu