Tästä yhdestä mieltä piristävästä muutoksesta työpäivässä hyötyisi sekä duunari että firma – "Melko helposti toteutettavissa"

Lauri Pyykkösen mukaan luonnossa ajatukset selkiintyvät, luovuus lisääntyy ja voimavarat kasvavat. Siksi luonnossa liikkuminen kannattaisi ottaa osaksi työpäiviä. Mitro Härkönen

Teija Varis

Luonnossa liikkumisen terveyshyödyistä on saatu viime vuosien tutkimuksissa niin rohkaisevia tuloksia, että hyvinvointiyrittäjä ja liikuntaterapeutti Lauri Pyykkönen suosittelee luonnossa liikkumisen limittämistä osaksi työelämää.

Luontohetkien tuominen osaksi työpäivää on Pyykkösen mukaan täysin mahdollista. Se vaatii ehkä hieman kekseliäisyyttä ja uusia toimintamalleja, mutta työnantajille siitä voi sukeutua kannattava ja kustannustehokas vaihtoehto esimerkiksi sairauslomien vähentämiseksi.

– Kävelykokoukset, lounastauot ja kahvihetket ulkona ovat melko helposti toteutettavia muutoksia, jotka mahdollistavat luontokokemuksen työpäivän aikana.

Luonnossa ajatukset selkiintyvät, luovuus lisääntyy ja voimavarat kasvavat. Ja jos luonnossa liikkuu yhdessä työkavereiden kanssa, se voi Pyykkösen mukaan vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja me-henkeä työpaikalla.

– Näillä kaikilla on vaikutusta henkilöstön sitoutumiseen ja työn tulokseen sekä tuottavuuteen, hän korostaa.

Työntekijöitään luonto-oleiluun ja luontoliikuntaan kannustava työnantaja voi säästää suuria summia rahaa, Pyykkönen uskoo. Ulkoilu nimittäin auttaa jaksamaan töissä. Erityisesti masennuksesta ja työuupumuksesta aiheutuu nykyään paljon sairauspoissaolopäiviä sekä työkyvyttömyyttä.

– Erityisesti psykologisten vaikutusten osalta tutkimusnäyttö metsässä liikkumisen ja oleskelun positiivisista vaikutuksista on vahvaa. Luonnossa liikkumisen konkreettisia psyykkisiä terveysvaikutuksia ovat muun muassa mielialan kohentuminen, stressitason aleneminen, virkistyminen ja rentoutuminen sekä masennusoireiden väheneminen, hän luettelee.

Pyykkönen uskoo työntekijöiden terveyden edistämisen ja sairauksien ennaltaehkäisyn olevan työnantajalle kannattavaa monin tavoin.

– Yksi sairauspoissaolopäivä maksaa työnantajalle minimissään 300 euroa, Pyykkönen muistuttaa.

Liikuntaterapeutin asiakkaista valtaosa viettää suurimman osan työpäivistään sisällä toimistossa. Heidän keskuudessaan hän on konkreettisesti huomannut, kuinka miellyttävää, virkistävää ja hauskaa luonnossa oleilu olisi.

– Luonnosta, ulkoilusta ja raittiista ulkoilmasta saa palautumista, lepoa, pysähtymistä, voimaa, elämyksiä ja vastapainoa työn rasituksille. Saa hyvää energiaa, joka tuottaa iloa ja onnellisuutta elämään.

Pyykkösen mukaan sisäliikuntaan verrattuna luontoliikunnan on huomattu kohottavan mielialaa tehokkaammin.

– Mitä pidempi aika luonnossa ulkoiluun käytetään, sitä vahvempia elpymiskokemuksia sieltä saadaan ja sitä vahvempaa on emotionaalinen hyvinvointi. Eikä luontoliikunnassa tarvitse tulla hiki tai hengityksen puuskuttaa. Silti vaikutukset tuntee erityisesti mielen hyvinvoinnissa, hän sanoo.

Työpaikan liikuntakielteisiä ihmisiä Pyykkönen lähtisi motivoimaan keskustelemalla. Tärkeintä on luoda turvallinen keskusteluilmapiiri.

– Ketään ei leimata liikkumattomuuden tai liikkumisen takia, sillä ihmisen käyttäytymisen taustalla on aina jokin syy, ajatus, kokemus tai tunne.

Monien vaalima ajatus ”ei kipua, ei hyötyä” joutaa Pyykkösen mielestä roskakoriin. Tilalle voi ottaa ajatuksen, että kun liikunnasta on iloa, siitä on hyötyä.

– Liikunta on nautinto, ei suoritus. Sitä ei kannata ottaa liian vakavasti. Elämässä on kuitenkin paljon muitakin – ja tärkeämpiäkin – terveyteen vaikuttavia asioita kuin liikunta. Niitä ovat esimerkiksi rakkaus, ihmissuhteet ja arjen kokonaisuus.

Hän uskoo tulevaisuuden työelämän tärkeimpien taitojen liittyvän ihmisten kohtaamiseen, yhdessä tekemiseen ja haluun oppia sekä työkyvystä ja terveydestä huolehtimiseen. Uteliaisuutta ja halua kehittymiselle pitää olla.

– Työntekijöiden terveys, työkyky ja sitoutuminen luovat työnantajille kilpailuetua. Niillä on suora vaikutus työn tulokseen ja tuottavuuteen, hän sanoo.

Kilpailu osaavasta työvoimasta on tulevaisuudessa tiukkaa.

– Työnantajat, jotka haluavat sitouttaa osaavan työvoiman, eivät jätä kiveäkään kääntämättä, jotta henkilökunnalla on hyvä olla. Tähän myös luontoliikunta ja sen kiistattomat hyödyt liittyvät saumattomasti, Pyykkönen summaa.

Kuka

29-vuotias.

Kotoisin Helsingistä.

Koulutus Haaga-Helian amk, liikunnanohjaaja amk.

Tehnyt opinnäytetyön liikunnasta masennuksen hoidossa.

Parisuhteessa, ei lapsia.

Harrastaa monipuolista liikuntaa, lukemista ja oleilua.

On 10 vuoden päästä Suomessa tai ulkomailla elämässä tasapainoista arkea.

Kommentoi

Palvelut