Eksotelle etäyhteyspalvelun kotihoito-opas oppilastyönä

Etäyhteydellä voidaan jo hoitaa ja täydentää monia kotihoidon tehtäviä. Kuvituskuva. Arkisto/Sauvo Jylhä

Kansan kanta

Saimaan ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijat Karoliina Sivunen, Erica Salin ja Rasmus Pakarinen kehittivät Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) kotihoidon etäyhteyspalvelun toimintaa opinnäytetyönään. Sen tuloksena tuotettiin kuntouttavaa hoitotyötä tukeva opas Eksoten etäyhteyspalvelun hoitajien käyttöön.

Idea opinnäytetyöhön saatiin Eksotelta ja työn yhteistyökumppanina toimi Eksoten etäyhteyspalvelut. Tällä palvelulla oli tarve kehittää kuntouttavan hoitotyön tukena tehtäviä toimintakykyä ylläpitäviä harjoitteita.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää opas, joka sisältää teoriaa harjoittelun periaatteista ja eri kuntoisten asiakkaiden toimintakykyä ylläpitäviä harjoitteita.

Oppaan tavoitteena on parantaa ohjauksen laatua, selkeyttää ja yhdenmukaistaa kuntouttavan hoitotyön tukena tehtäviä toimintakykyä ylläpitäviä harjoitteita.

Kotona tehtävien harjoitteiden etuna on tuttu ja turvallinen ympäristö, joka rohkaisee liikkumaan. Harjoittelu on helppo siirtää osaksi elämäntapaa ja arkea, koska harjoittelu tapahtuu henkilön omassa elinympäristössä.

Ikääntyneiden määrä kaksinkertaistuu Suomessa vuoteen 2030 mennessä, jonka seurauksena hoidon ja kuntoutuksen tarve lisääntyy tulevina vuosina. Tämä merkitsee haasteita turvata ikääntyneen väestön toimintakyky, omatoimisuus ja aktiivisuus, jonka vuoksi Eksotella on ollut tarve kehittää kotihoidon palveluita.

Väestön kotona asumista voidaan pidentää ja laitoshoitoon joutuminen voidaan välttää panostamalla terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen, monipuolistamalla ja lisäämällä kuntoutusta sekä asiakkaan kotiin vietäviä palveluita. Kehittyvä teknologia on tarjonnut mahdollisuuksia palveluiden uudistamiseen ja toteuttamiseen.

Eksoten kotihoito on toteuttanut kotihoidon käyntejä etäkäynteinä vuodesta 2017 lähtien. Etäkäynnit toteutetaan videovälitteisesti Eksoten kotihoidon etäyhteyspalvelun toimesta.

Etäkäynti soitetaan asiakkaalle tablettiin, joka on annettu lainaan maksuttomasti. Käynnit tapahtuvat reaaliaikaisesti internetin välityksellä. Tabletit asennetaan asiakkaan kotiin käyttövalmiiksi etäyhteyspalvelun toimesta.

Eksoten etäsoittajina toimii tällä hetkellä sairaanhoitajia ja lähihoitajia. Soittoja tehdään päivässä noin 300, ja kuukaudessa yli 9 000. Puhelut kestävät 2-20 minuuttia riippuen soiton tarkoituksesta.

Etäyhteyskäynnillä voidaan suorittaa esimerkiksi ruokailun, yleisen voinnin ja lääkkeenoton tarkistus sekä toimintakykyä tukevien harjoitteiden ohjaus. Eksoten tämän vuoden tavoitteena on, että 8 prosenttia kotihoidon käynneistä toteutetaan etäyhteyskäynnillä.

Opinnäytetyön tuloksena tuotettiin opas, johon kerättiin aineistoa kirjallisuuskatsauksen, etäyhteyspalvelun hoitajille suoritettujen haastattelujen ja työn havainnoinnin avulla. Lisäksi oppaasta pyydettiin asiantuntijalausunto Eksoten kotikuntoutuksen fysioterapeuteilta.

Haastattelujen ja asiantuntijalausunnon avulla opas pyrittiin tekemään mahdollisimman hyvin etäyhteyspalvelun työntekijöiden tarpeita vastaavaksi ja käytännön työhön soveltuvaksi.

Oppaaseen pyrittiin tuomaan mahdollisimman paljon monipuolisia harjoitteita kotihoidon asiakkaiden toimintakyvyn tueksi. Monipuoliset harjoitteet tuovat harjoitteluun mielekkyyttä ja vaihtelevuutta. Oppaan avulla voidaan kehittää kotihoidon etäyhteyspalvelun toimintaa. Sen käyttö osana hoitotyötä voi parhaimmillaan parantaa kotihoidon asiakkaiden toimintakykyä ja voi näin osaltaan mahdollistaa pidempään kotona asumisen.

Oppaan vaikuttavuudesta on saatu positiivia tuloksia jo viidessä kuukaudessa. Kotikuntoutuksessa työskenteleviltä fysioterapeuteilta on saatu positiivista palautetta siitä, että kotihoidon asiakkaiden toimintakyky on parantunut yhdenmukaisen ja tavoitteellisen etäkuntoutuksen myötä.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu