Toimitukselta

Viikon vieras: Matala työllisyysaste pitää yllä köyhyyttä

EK Yrittäjät

Etelä-Karjalassa toimii 6 000 yritystä. Avoimia työpaikkoja on 650 vaikka työttömiä on 6 800.

Miksi työpaikat ja työntekijät eivät kohtaa? Miten hyvä työllisyysaste säilyy myös tulevaisuudessa, jos kasvua ei enää ole? Mistä rakentuvat työllistämisen ja työllistymisen esteet? Nämä ovat kevään vaalien ydinkysymyksiä.

Työllisyysasteen pitäisi nousta jopa 80 prosenttiin, mikäli hyvinvointiyhteiskunnan palvelut halutaan säilyttää. Työmarkkinoidemme rakenteet pitävät työttömyyttä yllä, eikä tilanne korjaudu hyvinäkään aikoina.

Matala työllisyysaste on suurin köyhyyden syy ja hyvinvoinnin uhka.

Työpaikka syntyy vain, jos sekä työn tarjoaminen että vastaanottaminen on kannattavaa. Lainsäädäntöä on kehitettävä näistä tavoitteista lähtien. Suomen Yrittäjien vaaliteema on Kasva Suomi: kasvun esteitä on purettava ja hyvinvoinnin tekijöitä turvattava.

Työmarkkinoita tulee uudistaa niin, että työllistäminen tulee helpommaksi. Paikallista sopimista tulee lisätä. Sitä ei pidä ymmärtää väärin; lähtökohta ei ole työehtojen heikentäminen. Työehtosopimus on edelleen ”perälauta”, mutta asioista voitaisiin työpaikalla – yhdessä – sopia myös toisin.

Paikallinen sopiminen on mahdollista vain työnantajaliittoon kuuluvissa yrityksissä. Suomen noin 90 000 työnantajayrityksestä 20 000 on järjestäytyneitä ja 70 000 järjestäytymättömiä. Valtaosa on siis paikallisen sopimisen ulottumattomissa.

Sunnuntai- ja ylityökorvauksesta sopiminen on mahdollistettava työpaikkatasolla. Tarvitaan muutoksia, kuten työntekijän takaisinottovelvollisuudesta luopuminen ja ensimmäisen sairauspäivän säätäminen palkattomaksi. Nämä lisäävät palkkaushalukkuutta.

Näin puretaan työllistämisen esteitä. Näin lisätään yritysten kykyä ja halua palkata lisää työvoimaa. Meille on sydämenasia saada töitä eteläkarjalaisille ja turvata yritysten kilpailukyky. Me haluamme, että Suomi kasvaa!

Jami Holtari

toimitusjohtaja

Etelä-Karjalan Yrittäjät

Toimitukselta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet