Kansan kanta

Kuvataiteilijat eivät elä omalla työllään

Kirjoittajat ovat huolissaan kuvataiteilijoiden toimeentulosta. Arkistokuva.

Armi Suojanen

Suomessa kuvataiteilijoiden ansainnassa on monia epäkohtia. Kuvataiteilijoille ei ole työpaikkoja. He elävät pienemmillä tuloilla kuin väestö tai pohjoismaiset taiteilijat keskimäärin. Taiteen tekemisellä on vaikea elää ja taiteilijat tekevät myös ei-taiteellista työtä. Tyypillisiä ovat lyhyet ja satunnaiset työsuhteet, vaihtelevat tulot, sivutoimet sekä työsuhteiden päällekkäisyydet.

Kuvataiteilijat saavat tulonsa pienistä, useimmiten epätasaisestikin virtaavista puroista, kuten myyntituloista, palkkatuloista, apurahoista, yrittäjätuloista, työttömyys- ja sosiaaliturvasta ja eläkkeistä. Kuvataiteilijat ovat heikoimmassa asemassa, koska heiltä yleensä puuttuu työsuhde ja he harvoin toimivat yrittäjinä.

Suomen lainsäädäntö, työmarkkinat, verotus ja sosiaaliturva on rakennettu kokopäiväisten työsuhteiden perusteella. Tämä on johtanut siihen, että lainsäädännön ja käytännön välimatkaa taiteilijoiden osalta on kurottu umpeen kiemuraisilla virityksillä. Oman taiteellisen työn lisäksi onkin oltava monialaista osaamista niin yritystaloudesta, tuotteistamisesta, hinnoittelusta, myynnistä, viestinnästä, verkostoitumisesta kuin kirjanpidostakin. Nämä eivät suoranaisesti liity taiteen tekemiseen ja luomisprosessiin, mutta tukevat taiteilijan menestystä ja ovat välttämättömiä.

Taiteilijoiden toimeentulon turvaaminen edellyttää uusien roolien ja taitovaatimusten määritystä. Taiteilijoiden työpanosta, luovaa osaamista, voidaan hyödyntää eri toimialoilla, mikäli taiteilijan rooli ja toimintatapa soveltuvat eri ympäristöjen tarpeisiin. Kyse ei ole ainoastaan taiteilijoiden muutoskyvyistä, vaan yhtä lailla ympäristön halusta ja taidoista mukautua taiteen ehtoihin ja nähdä taiteen mahdollisuudet. Uusien roolien ja taitovaatimusten tunnistaminen ja ansainnan kehittäminen vaativat konkreettisia kokeiluja yhteistyökumppaneiden kanssa. Huomioitava on myös alueellinen näkökulma - taiteilijoista yli puolet toimii muualla kuin pääkaupunkiseudulla. Kehittämistyötä tulee tehdä laajalla alueella huomioiden alueiden erityispiirteet.

Saimaan ammattikorkeakoulu kehittää ja testaa parhaillaan uusia kuvataiteilijoiden ansaintamalleja kolmessa paikallisessa koeympäristössä: Eekoo, Eksote ja Imatran kaupunki. Kehittämistyötä tehdään yhdessä taiteilijoiden, yritysten, opiskelijoiden ja Kaakon taiteen kanssa. Järjestimme talvella alueen taiteilijoille avoimen ideahaun yritysyhteistyöprojekteihin. Saimme 14 uutta ja erilaista suunnitelmaa. Näistä kolme valittiin testattavaksi. Pilotit ovat parhaillaan käynnistymässä. Kuten sanotaan, ”aidot kokeilut konkretisoivat toimivat hyvät käytännöt”, niin toivomme tässäkin tapauksessa.

Taiteilijan ansaintamallit, roolit ja toimeentulo (TaideART) on kuuden ammattikorkeakoulun yhteinen hanke, jonka aikana kehitetään taiteilijoille tuotteistamisen keinoja ja toimintamalleja yhteistyössä työelämän kanssa. TaideART saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta ja se toteutetaan 1.10.2015–30.9.2017.

Kansan kanta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet