Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavan käsittelyä voi seurata nettilähetyksenä

Kuvituskuva.

Arkisto

Lappeenrannan kaupunginvaltuuston kokousta voi seurata nettilähetyksestä maanantaina 13. marraskuuta klo 18.30 alkaen. Esityslistalla on muun muassa Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, itäisen osa-alueen osayleiskaavaehdotus. 

Itäinen osayleiskaava-alue käsittää noin 50 km² laajuisen alueen Lappeenrannan keskustan ja Kaukaan tehtaan itäpuolella, Saimaan kanavan ympäristössä. 

Itäiseen osa-alueeseen kuuluvat Lauritsalan, Lapveden, Hartikkalan, Hakalin, Kanavansuun, Mälkiän ja Laihian kaupunginosat sekä osan Mustolan kaupunginosaa.

Lisäksi alueeseen kuuluvat pohjoisessa Sudenniemi, Tuosa, Utrasaari, Lamposaari ja Riutta sekä idässä Pasala, Muukonniemi, Kotaniemi, Muukkola ja Ilottula. Mustolan eteläpuolelta alueeseen kuuluvat Pelkola sekä osa Rasalan, Karhusjärven ja Lempiälän kylää. 

Yleiskaava-arkkitehti Marjo Saukkosen mukaan itäisellä osa-alueella tavoitteena on tiivis ja eheä kaupunkirakenne, jossa asuminen, palvelut ja työpaikat sijoittuvat hyvien liikenneyhteyksien ja nykyisten palveluiden ja kunnallisteknisten verkostojen äärelle. 

‒ Keskeisiä suunnittelukysymyksiä ovat Lauritsalan aluekeskuksen ja siihen liittyvän Kanavakaupungin kehittäminen, työpaikkatoimintojen ja kaupan kehittäminen Nuijamaantien varrella, taajamarakenteen eheyttäminen ja asuinrakentamisen varannon kasvattaminen. Lisäksi tavoitteena on matkailun ja virkistyksen kehittäminen Saimaan ja Saimaan kanavan ympäristössä sekä arvokkaiden luonto‐, maisema‐ ja kulttuurihistoriallisten kohteiden säilyttäminen, Saukkonen selvittää. 

Saukkosen mukaan Lauritsalan rooli aluekeskuksena vahvistuu edelleen uusien palveluiden, rantarakentamisen, asuinrakentamisen, joukkoliikenneyhteyksien sekä jalankulku-ja pyöräilyreittien myötä. Teollisuudelle, logistiikkatoiminnalle ja rajaliikenteeseen perustuvalle kaupalle on esitetty laajennusalueita Nuijamaantien varteen. 

Käyttäjän Heikki Kemppainen kuva
Heikki Kemppainen

 

 

AutonOsat24.Fi