Lappeenrannan luottamushenkilöiden sidonnaisuudet voi nähdä netissä marraskuussa – Yli 100 000 euron omistukset myös ilmoitettava

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää.

Janne Koivisto

Luottamushenkilöt Sidonnaisuudet tulevat julkisiksi mahdollisesti marraskuun aikana.

Onko lappeenrantalainen luottamushenkilö tekemässä päätöksiä kaavoituksesta, vaikka hän omistaa viereiseltä tontilta asunto-osakkeita? Tai onko hän ratkaisemassa UPM:n uutta lupaa, vaikka hänellä on iso joukko UPM:n osakkeita?

Lappeenrantalaiset voivat piakkoin katsoa lappeenranta.fi-sivustolta, millaiset ovat muun muassa kunnanjohtajan, valtuuston puheenjohtajien ja lautakuntien puheenjohtajien sidonnaisuudet.

Uusi kuntalaki velvoittaa laittamaan nämä tiedot koko kansan nähtäviksi.

TarkastuspäällikköAnitta Vilkko on tuomassa Lappeenrannan luottamushenkilöiden, johtavien viranhaltijoiden ja esittelijöiden sidonnaisuustiedot tarkastuslautakunnan kokoukseen 24. lokakuuta, minkä jälkeen ne laitetaan nähtäville yleiseen tietoverkkoon ja ne ovat julkisia tietoja edellyttäen, että luottamushenkilö on toimittanut tarkastuslautakunnalle vaadittavat tiedot.

Hän arvioi, että tiedot ovat nähtävissä netissä marraskuun aikana.

– Aika hyvin sidonnaisuusilmoituksia on toimitettu, hän kertoo.

Ilmoitusvelvollisuus on Lappeenrannassa noin 80 henkilöllä.

– Tällä hetkellä ilmoitus puuttuu noin kymmeneltä, Vilkko laskeskelee. Muistutuksia hän on joutunut lähettämään noin 10–20 ilmoitusvelvolliselle.

Vilkko harmittelee, että uuden kuntalain käsittely tuli mahdollisimman huonoon ajankohtaan. Uudistus oli esillä Lappeenrannan kaupunginvaltuustossa juuri ennen kesälomia ja aikaa sidonnaisuusilmoituksen tekemiseen oli vain kaksi kuukautta. Kaikki eivät ehtineet lähettää tietoja määräajassa.

Mitään suuria kysymyksiä uudistus ei ole herättänyt. Vilkko mainitsee, että todennäköisesti ohjeistus oli selkeä, joten kysymyksiä oli vain muutama.

– Odotimme enemmän kysymyksiä.

Sidonnaisuustietojen oikeellisuus on jokaisen ilmoittajan vastuulla. Vääristä tiedoista ei ole seuraamuksena suoria sanktioita, mutta tietysti lappeenrantalaiset äänestäjät voivat reagoida, jos ilmoitetut tiedot eivät pidä paikkaansa.

Ilmoituslomakkeella luottamushenkilöt ja johtavat viranhaltijat joutuvat ilmoittamaan muun muassa hallintotehtävät eri yrityksissä, pankeissa ja muissa rahalaitoksissa.

Heidän on ilmoitettava myös merkittävä elinkeinotoimintaa tai sijoitustoimintaa varten hankittu varallisuus, kuten yli 100 000 euron omistukset yhden kohteen osalta. Myös velat ja takaukset on ilmoitettava.

Käyttäjän Heikki Kemppainen kuva
Heikki Kemppainen

 

 

AutonOsat24.Fi