Pyörällä töihin – Lappeenrannan kaupunki selvittää henkilöstönsä työmatkatottumuksia

Lappeenrannassa selvitetään, voisiko työmantkan kulkea auton sijasta pkupyörällä. Tavoitteena on vähentää ympäristöpäästöjä.

Päivi Tuovinen

Lappeenrannan kaupunki selvittää henkilöstönsä työmatkatottumuksia ja työmatkojen olosuhteita työmatkakyselyn avulla. Tulosten perusteella laaditaan työpaikan liikkumissuunnitelma, jonka avulla pyritään lisäämään kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta työmatkoilla.

Työssäkäyvät tekevät vuosittain lähes 500 kodin ja työpaikan välistä matkaa, ja työmatkaan käytetään keskimäärin 50 minuuttia päivittäin. Työmatkat ovat siis tärkeä osa arkea, ja merkittävässä roolissa kestävän liikenteen edistämisessä. Lappeenrannassa tavoitellaan liikennepäästöjen puolittamista. Yhtenä konkreettisena keinona esitetään, että viidennes omaa autoaan työmatkoihin käyttävistä siirtyy pyörän tai joukkoliikenteen käyttöön.

Lappeenranta kuuluu valtakunnalliseen HINKU-verkostoon, jossa tavoitellaan 80 prosenttia kasvihuonekaasupäästövähennystä vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Henkilöstöllä mahdollisuus antaa palautetta työmatkojen olosuhteista. Käynnissä olevassa työmatkaliikkumisen aktivointihankkeessa kaupungin henkilöstö saa vastata kyselyyn, jolla selvitetään kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen nykyinen osuus henkilöstön työmatkoista. Lisäksi arvioidaan näiden kestävien liikennemuotojen lisäämispotentiaalia. Henkilöstöllä on myös mahdollisuus antaa palautetta nykyisistä olosuhteista ja ehdottaa toimenpiteitä, joilla kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikenteen käyttöä voitaisiin lisätä.

Kyselyn tulokset valmistuvat kesäkuun alkupuolella ja niistä tiedotetaan henkilöstölle kaupungin tiedotuskanavissa. Kyselyn tuloksia käsitellään elokuussa hanketyöryhmän työpajassa, jonka pohjalta laaditaan liikkumissuunnitelma.

Kysely on osa Työmatkaliikkumisen aktivointihanketta HINKU-kunnille. Sen tavoitteena on lisätä kävelyä ja pyöräilyä sekä joukkoliikenteen käyttöä työ- ja työasiointimatkoilla. Hankkeessa ovat mukana Lappeenrannan ja Loimaan kaupungit. Hankkeelle on myönnetty

toimitus

 

 

AutonOsat24.Fi