Kuutostien vaikutukset tutkittava

Etelä-Karjalaa palveleva ja maakunnan muuhun Suomeen tehokkaasti yhdistävä kuutostie paranee lähiaikoina merkittävästi. Sen kapasiteetti alkaa lähetä liikennemäärien vaatimuksia, ja samalla poistuu joitakin pullonkauloja.

Uusi tie vaikuttaa kuitenkin myös muuten alueeseen ja sen asukkaisiin. Tien valmistuttua olisi tehtävä kokonaisselvitys, siis sarja tutkimuksia, jotta rakentamisen kaikki vaikutukset pystyttäisiin ottamaan muussa suunnittelussa huomioon.

Eräs tärkeä tutkimuksen aihe ovat terveysvaikutukset. Monin kohdin on jo nyt jätetty huomiotta melun merkitys. Terveyteen vaikuttavan melun torjumiseksi ei olla tehty läheskään kaikkea, ja tämänkin vuoksi perusteellinen selvitys olisi tarpeen.

Kokonaisselvityksessä tulee tutkia tien muutkin vaikutukset asukkaiden elämään, kaavoituksen, palvelujen kehittämiseen, luonnonympäristöön jne. Kun kerran isoja rakennushankkeita valmistellaan teettämällä ympäristöselvityksiä, sitä tärkeämpää olisi selvittää asioita monipuolisesti rakennuskohteiden käyttöönoton jälkeen.

Kansan kanta

Lehden mielipidepalstalla julkaistaan lukijoiden kirjoituksia. Voit jättää tekstin Imatralaiseen tästä ja Lappeenrannan Uutisiin tästä.