HS: Lappeenrannassa suhteellisesti eniten rikoksista epäiltyjä nuoria – Rikoskomisario: "Seikkailunhalua ja päihteitä"

Helsingin Sanomien mukaan Lappeenrannassa oli vuonna 2016 suhteellisesti eniten rikoksista epäiltyjä nuoria.

Lotta Åberg/Arkisto

Rikokset Nuorten rikoksista huolestuttavia lukuja Lappeenrannassa.

Helsingin Sanomat kirjoitti tällä viikolla, että Lappeenrannassa oli vuonna 2016 suhteellisesti eniten rikoksista epäiltyjä nuoria. Uutisessa vertailtiin 176 Suomen kuntaa.

Rikoskomisario Teemu Liikkanen allekirjoittaa lehden uutisen.

– Kyllä nuoria rikoksesta epäiltyjä on ollut huomattavankin paljon viime vuonna. Mitään tarkkaa määrää minulla asiasta ei kuitenkaan ole, vaan tämä perustuu omaan käsitykseeni, Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen Lappeenrannan poliisiasemalla työskentelevä Liikkanen kertoo.

Luvut herättävät kysymyksen, onko viime vuosina tapahtunut Lappeenrannassa jotain erityistä, mikä näkyy nyt rikostilastoissa.

– Mielestäni mitään suuria muutoksia ei ole tapahtunut, muuta kuin rikoksista epäiltyjen määrä on lisääntynyt viime vuonna. Olen kuitenkin sitä mieltä, että nuorten tekemä rikollisuus ei ole kuitenkaan pitkällä aikavälillä tarkasteltuna lisääntynyt.

Liikkasen mukaan tyypillisimpiä nuorten tekemiä rikoksia ovat vahingonteot, pahoinpitelyt ja moottorikulkuneuvon käyttövarkaudet.

– Mielestäni tämä viime vuoden suuri nuorten epäiltyjen määrä on ollut tietynlainen ilmiö Lappeenrannassa. Rikoksia on tehnyt pääsääntöisesti melkoisen pieni ydinporukka, joka on kylläkin saanut tekoihin mukaan useampia nuoria. Poliisi on saanut nuoria edesvastuuseen teoistaan. Rikollisuuteen ei ole mielestäni yhtä tiettyä syytä, vaan siihen vaikuttavat useat eri tekijät. Näitä voivat olla esimerkiksi päihteet ja seikkailunhalu, Liikkanen kertoo.

Huolestuttaviin rikoslukuihin on etsitty keinoja puuttua.

– Poliisi pyrkii puuttumaan nuorten rikoksiin erittäin alhaisella kynnyksellä ja hoitamaan esitutkinnan mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Poliisi tekee myös yhteistyötä sosiaalitoimen ja muiden sidosryhmätahojen kanssa pitämällä esimerkiksi yhteispalavereja. Poliisiasemalla on myös oma sosiaalityöntekijä, mikä helpottaa erityisen paljon poliisin työtä näissä asioissa.

Lisääntynyt nuorisorikollisuus vie resursseja muulta työltä.

– Nuorten tekemiä rikoksia pyritään tutkimaan mahdollisimman nopeasti. Tämä aiheuttaa sen, että muiden rikosten tutkintaa joudutaan siirtämään myöhemmäksi. Lapsien kuulusteluun on koulutettu tutkijoita ja lisääntyvät nuorten rikokset kuormittavat tietysti juuri näitä tutkijoita. Eli nämä rikokset vievät poliisilta kaikkinensa enemmän aikaa ja se kuormittaa tutkintaa entisestään.

Liikkasella on toiveita lappeenrantalaisille vanhemmille.

– Poliisi toivoo, että nuorten vanhemmat tarkkailisivat omien lastensa tekemisiä ja asettaisivat heille selkeitä rajoja, joita myös valvottaisiin. Jos vanhemmat huomaavat erityisiä muutoksia lastensa käytöksessä, on tällöin entistä enemmän syytä tarkastella lapsen menemisiä ja tekemisiä. Tärkeintä olisi, että vanhemmat keskustelisivat omien lastensa kanssa asioista ja olisivat sitä kautta tietoisia siitä, mitä heidän lapset tekevät milloinkin ja missä. Vanhempien tulisi myös tietää kenen kanssa heidän lapsensa liikkuvat esimerkiksi kaupungilla. Vanhempien olisi myös syytä keskustella lapsiensa kavereiden vanhempien kanssa lasten tekemisistä.

Lehden vertailu

Helsingin Sanomat vertaili Suomen kuntien nuorten hyvinvointia viiden eri syrjäytymismittarin avulla.

Lehden vertailun mukaan Lappeenrannassa oli vuonna 2016 suhteellisesti eniten rikoksista epäiltyjä nuoria.

15–17-vuotiaissa heitä oli 190,1 nuorta tuhatta samanikäistä kohti ja 18–20-vuotiaissa 317,6 nuorta tuhatta samanikäistä kohti.

Helsingin Sanomien vertailussa oli 176 kuntaa.

Tiedot on koottu THL:n Sotkanet-tietokannan tietojen pohjalta. Lehti vertaili mm. nuorisotyöttömyyttä ja koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten osuutta.

Written by:

Heikki Kemppainen

Ota yhteyttä

 

 

AutonOsat24.Fi